Domů | Mapa stránek

english deutsch polski

Seminář “Jak na místně zakotvené učení a projekty s ním spojené” pro pokročilé lektory

Rubrika: > Aktuality ŠUŽ, Aktuality - Královéhradecko, Aktuality - Trutnovsko-Krkonoše, Hlavní stránka, Pro pedagogy

SEMINÁŘ  PRO  POKROČILÉ  LEKTORY  –  JAK  NA MÍSTNĚ  ZAKOTVENÉ  UČENÍ  A  PROJEKTY  S  NÍM  SPOJENÉ

pořádá, místo konání: Středisko  ekologické  výchovy  SEVER,  Horní  Maršov (Krkonoše)

pozvánka zde: SEVER-pozvanka-jak-na-MZU-a-pr

termín: 20.  –  22.  října  2021

Pro  koho  je seminář určen:
Seminář  je  určen  pro  pokročilé  lektory,  kteří  mají  zkušenosti  s  vedením  projektů  pro  základní  a  střední školy, pro  metodiky  a vzdělavatele  pedagogů.

Vzdělávací  cíl  semináře:
Účastníci  se  seznámí  s  principy  místně  zakotveného  učení  (dále  MZU)  a  s  příklady,  jak  je  SEVER  promítá do  výukových  programů  pro  základní  a  střední  školy  a  do  vzdělávání  pedagogů.  Budou  představeny příklady  dlouhodobých  projektů,  kde  se  tyto  principy  využívají  –  např.  Škola  pro  udržitelný  život,  Školy pro  šetrnou  turistiku, Bejvávalo  na horách  a další.

Anotace semináře:
Účastníkům  budou  prostřednictvím  aktivit  představeny  cíle  a  principy  místně  zakotveného  učení. Účastníci  absolvují  praktické  ukázky  výukových  programů  pracujících  s  místem  (uvnitř  i  v  terénu),  ke kterým  získají  metodická  doporučení  vč.  návazností  na  RVP/ŠVP,  které  jsou  důležitá  pro  práci s  pedagogy (jak prostřednictvím MZU naplňovat výstupy RVP/ŠVP). Seznámí se  se  způsoby  konzultační  a  metodické  podpory při  práci se  školami na dlouhodobých  projektech  využívajících  MZU  od  počáteční  motivace  k  zapojení  do  projektu  přes  propojení  projektu s  výukou,  až  po  závěrečné  výstupy  a  reflexi.  Důležitou  součástí  bude  vzájemné  sdílení  zkušeností účastníků  a představení příkladů  dobré  praxe.

Lektorský  tým:
Seminář  povede  lektorský tým  organizace  SEVER  –  Ing.  Eliška Hájková,  JUDr. Hana  Kulichová.

Cca 1  –  2  týdny před  seminářem  Vám  bude  zaslán  podrobný  program  a  další  organizační informace.

Časový  harmonogram:
Seminář  je  třídenní.  První  den  semináře  se  začíná  obědem  ve  12:00  hodin,  vlastní  program  začíná  v 13:00  hodin,  poslední  den  semináře  končí předáním  osvědčení a následně  obědem  ve 12:30  hodin. Pro  vydání  osvědčení  je  nutné  absolvovat  celý  seminář  v  počtu  18  hodin.  Pokud  odjedete  dříve,  bude na Vašem  osvědčení uveden  pouze  počet absolvovaných  hodin.

Účastnický poplatek:
Účastnický poplatek činí 1 500 Kč pro členy Pavučiny, 3 000 Kč pro ostatní účastníky. V ceně je zahrnuto: ubytování s lůžkovinami, stravování – plná penze a program. Cena nezahrnuje dopravu účastníků do místa konání semináře. Seminář je určen pro maximálně 22 účastníků, přednost mají dříve přihlášení.
Účastnický poplatek bude uhrazen na účet Pavučiny na základě vystavené faktury po uzavření přihlašování. Poplatek se hradí předem a je nevratný. V případě, že se přihlášený účastník nebude moci semináře zúčastnit, může jeho vysílající organizace vyslat náhradníka.
Seminář není akreditovaný.

Přihlášky: do 31. srpna 2021

Přijímání přihlášek bude ukončeno, jakmile bude naplněna kapacita semináře, nejpozději však 31. srpna 2021. Po tomto datu je možné se přihlásit pouze na základě osobní domluvy. Pokud zájem o seminář výrazně převýší jeho kapacitu, vyhrazuje si Pavučina právo dodatečně omezit počet účastníků z jedné organizace. S přihlášením neváhejte. V případě, že bude přihlášeno méně než 15 účastníků, nebude se seminář konat. Bohužel to není v našich finančních možnostech.

SEVER-prihlaska-jak-na-MZU-a-p

Přihlašování probíhá vyplněním přílohy „SEVER_prihlaska_jak_na_MZU_a_projekty“ a zasláním na adre- su: info@pavucina-sev.cz. O přijetí přihlášky budete informováni obratem, o realizaci semináře a Vašem zařazení do něj budete informováni nejpozději do 2. září 2021.
Vyplněním a odesláním přihlášky souhlasíte se zpracováním osobních údajů pro účely školení dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souladu se zpracováním osobních údajů a jejich předání třetí osobě (organizátorovi semináře).
Kontaktní osoba:
Mgr. Blanka Toušková, info@pavucina-sev.cz, +420 721 133 108

 

Těšíme se na vás!

facebook twitter

Nákupní košík

Váš nákupní košík je prázdný.
Navštivte náš e-shop!

České hory