Domů | Mapa stránek

english deutsch polski

Seminář “ JAK SESTAVIT EKOPOBYT: TVORBA POBYTOVÉHO PROGRAMU PRO ZAČÍNAJÍCÍ LEKTORY”

Rubrika: Aktuality - Královéhradecko, Aktuality - Trutnovsko-Krkonoše, Hlavní stránka, Pro pedagogy

Seminář “JAK SESTAVIT EKOPOBYT: TVORBA POBYTOVÉHO PROGRAMU PRO ZAČÍNAJÍCÍ LEKTORY”

pořádá, místo konání: Středisko ekologické výchovy SEVER, Horní Maršov (Krkonoše)

termín konání: 3. – 5. listopadu 2021

pozvánka: SEVER-pozvanka-jak-sestavit-ek

Pro koho je seminář určen:
Seminář je určen pro začínající tvůrce pobytových programů nabízených zejména školám (základním a středním).
Vzdělávací cíl semináře:
Účastník sestaví vícedenní pobytový program pro žáky ZŠ či SŠ tak, aby program naplnil cíle EV, byl účinný, měl logickou strukturu, dynamiku a vzájemnou provázanost.

Anotace semináře:
Účastník se seznámí s možnostmi a vyzkouší si postupy, jak sestavovat pobytový program z hlediska logické provázanosti mezi cíli celého programu a cíli a obsahem jednotlivých bloků a z hlediska dyna- miky programu a osvojí si některé dovednosti v této oblasti. Praktický nácvik sestavení programu a jeho metodické zhodnocení. Skryté kurikulum – co vše ovlivňuje atmosféru pobytové akce. S jakými problémy se účastníci či lektoři mohou potkat a jak na ně reagovat. Výstupy z evaluace pobytových programů.
Lektorský tým:
Seminář povede lektorský tým organizace SEVER – Mgr. Milada Dobiášová; Jakub Vebr; doc. PhDr. Jan Činčera, Ph.D.
Cca 1 – 2 týdny před seminářem Vám bude zaslán podrobný program a další organizační informace.
Časový harmonogram:
Seminář je třídenní. První den semináře se začíná obědem ve 12:00 hodin, vlastní program začíná v 13:00 hodin, poslední den semináře končí předáním osvědčení a následně obědem ve 12:30 hodin.
Pro vydání osvědčení je nutné absolvovat celý seminář v počtu 18 hodin. Pokud odjedete dříve, bude na Vašem osvědčení uveden pouze počet absolvovaných hodin.
Účastnický poplatek:
Účastnický poplatek činí 1 500 Kč pro členy Pavučiny, 3 000 Kč pro ostatní účastníky. V ceně je zahrnuto ubytování s lůžkovinami, stravování – plná penze a program. Cena nezahrnuje dopravu účastníků do místa konání semináře. Seminář je určen pro maximálně 22 účastníků, přednost mají dříve přihlášení.

Účastnický poplatek bude uhrazen na účet Pavučiny na základě vystavené faktury po uzavření přihlašování. Poplatek se hradí předem a je nevratný.  V případě, že se přihlášený účastník nebude moci semi- náře zúčastnit, může jeho vysílající organizace vyslat náhradníka.
Seminář není akreditovaný.

Přihlášky do 31. srpna 2021:

Přijímání přihlášek bude ukončeno, jakmile bude naplněna kapacita semináře, nejpozději však 31. srpna 2021. Po tomto datu je možné se přihlásit pouze na základě osobní domluvy. Pokud zájem o seminář výrazně převýší jeho kapacitu, vyhrazuje si Pavučina právo dodatečně omezit počet účastníků z jedné organizace. S přihlášením neváhejte.

SEVER-prihlaska-jak-sestavit-e

V případě, že bude přihlášeno méně než 15 účastníků, nebude se seminář konat. Bohužel to není v našich finančních možnostech.
Přihlašování probíhá vyplněním přílohy „SEVER_prihlaska_jak_sestavit_ekopobyt_“ a zasláním na adresu: info@pavucina-sev.cz. O přijetí přihlášky budete informováni obratem, o realizaci semináře a Vašem zařazení do něj budete informováni nejpozději do 2. září 2021.
Vyplněním a odesláním přihlášky souhlasíte se zpracováním osobních údajů pro účely školení dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souladu se zpracováním osobních údajů a jejich předání třetí osobě (organizátorovi semináře).

 
Kontaktní osoba: Mgr. Blanka Toušková, info@pavucina-sev.cz, +420 721 133 108

 

Těšíme se na vás!

facebook twitter

Nákupní košík

Váš nákupní košík je prázdný.
Navštivte náš e-shop!

České hory