Domů | Mapa stránek

english deutsch polski

Šetrný turismus

SEVER v roce 2016 vyvinul a zrealizoval vzdělávací modul týkající se šetrného turismu. Tímto tématem se naše organizace dlouhodobě zabývá a to také prakticky v rámci nabídky turistických služeb v centru DOTEK (Dům Obnovy Tradic Ekologie a Kultury) v Horním Maršově.  Návštěvníci si mohou v našem infokoloniále vyzvednout několik questů neboli hledaček, vybrat si ze široké škály tematických stezek buď s pracovním listem, nebo pouze s mapou a výkladem k jednotlivým zastavením (takto je v nabídce například cesta dřeva, cesta krkonošských pašeráků, cesta pohádek a pověstí, cesta vodní, cesta kamenitá, cesta duchovní, cesta do lesa a mnohé další), nebo nově také absolvovat interpretační vycházky s průvodcem – tematická vycházka po faře pro rodiče s malými dětmi „Na návštěvě u Jozífka Hofmanna“ či vycházka po okolí o historii krkonošské krajiny „Člověk a strom“. Dlouhodobě se v Maršově snažíme rozšířit nabídku šetrných turistických aktivit, které nezatěžují krkonošskou přírodu a nabízíme alternativu k masově navštěvovaným turistickým cílům i aktivitám.

O náš vzdělávací modul byl velký zájem a 23 účastníků se nakonec poskládalo z různých oblastí, byli zde jednak pracovníci informačních center, dále zástupci státní správy (dvě starostky, jeden místostarosta) a drobní podnikatelé, majitelé penzionů a podobně. Všichni přihlášení mají společnou jednu vlastnost – přemýšlí o dopadech své práce na životní prostředí a snaží se provozovat nebo propagovat k přírodě šetrnější varianty. Někteří účastníci mají v této oblasti bohaté zkušenosti, které také mohli během seminářů předávat ostatním, jiní jsou naopak v začátcích své práce a rozjíždí pomalu své projekty.

4 teoretické semináře probíhaly od dubna do září 2016 v Horním Maršově. Zaměřili jsme se nejprve na vymezení pojmů turismus, šetrný  turismus, ekoturismus atd. Zajímavé bylo také diskutovat o tom, co si pod daným pojmem představují jednotliví účastníci. Následující semináře již byly velmi praktické, kdy jsme probírali konkrétní způsoby interpretace místního dědictví, questing, tvorbu expozic, značení ekologicky šetrných služeb, nebo šetrný provoz v rámci organizací.

Vrcholem celého cyklu byla však exkurze za příklady dobré praxe do Maďarska. Na začátku října jsme vyrazili z Trutnova směr národní park Dunaj-Ipoly, kde jsme byli celou dobu ubytovaní.  V rámci exkurze nás čekala místa vztahující se ke všem tématům projektu – šetrný turismus, ekozemědělství a místní produkty. Cestou tam jsme navštívili velmi inspirativní obec Hostětín v Bílých Karpatech, která je sice jen malou vesnicí, ale v počtu realizovaných ekologických projektů vysoce převyšuje běžné české obce. Díky vůli místních a Centru Veronica Hostětín zde mají občané kořenovou čistírnu odpadních vod, komunitní výtopnu na biomasu, pouliční osvětlení bez světelného smogu, moštárnu na místní jablka, vycházky po okolní krajině a jednoznačně také navýšení cestovního ruchu což přispívá k dalšímu rozvoji obce.

Další zajímavá místa jsme pak navštívili v Maďarsku, kde nám partnerská organizace Magosfa připravila seznámení s několika úspěšnými projekty, účastníci se tak mimo jiné mohli seznámit s podnikatelkou, která vyrábí 130 druhů marmelád nejrůznějších příchutí a úspěšně je prodává, mužem, který si založil malou farmu a postupně zde vybudoval několik desítek různých staveb s využitím přírodních materiálů a nyní je toto místo turistickým cílem pro školy i jednotlivce, projektem party mladých lidí v Budapešti, kteří se rozhodli podporovat přímo zemědělce – vykupují od nich potraviny, které zpracovávají a nabízí v rámci své cateringové firmy, hotelem s certifikátem „Green hotel“, nebo zahradu, která funguje v rámci komunitou podporovaného zemědělství.  Nechybělo ani setkání s maďarskou skupinou účastníků vzdělávacího cyklu (téma regionální výrobky) a vzájemná výměna zkušeností. Samozřejmě byl během exkurzí také čas pro nákupy místních a tradičních produktů, čímž jsme rádi podpořili místní podnikatele.

Všechna navštívená místa byla pro nás velmi inspirativní a každý z účastníků si našel pro sebe něco zajímavého. V rámci závěrečného evaluačního rozhovoru tak oceňovali mimo jiné různorodost programu, který byl velmi nabitý.

Celý cyklus vzdělávání uzavírají dvě lekce e-learningu a jednodenní exkurze v březnu, během níž se účastníci setkali s maďarskou skupinou, která přijede do Horního Maršova.

interpretační vycházka s průvodcem

artyčoky v komunitou podporované zahradě

ochutnávka ve švestkovém království

Nákupní košík

Váš nákupní košík je prázdný.
Navštivte náš e-shop!

České hory