Domů | Mapa stránek

english deutsch polski

Společně pro klima

Projekt společně pro klima

Projekt podpořený Královehradeckým krajem a Česko-německým fondem budoucnosti si kladl za cíl zkvalitnit výuku klimatických témat na SEVERu v Horním Maršově. Hlavně cílil na způsob práce s mitigačními a adaptačními opatřeními.

V první části projektu jsme s partnery z Umweltzentrum Drážďany pracovali na zkvalitnění klimatického programu.
První setkání spolupracovníků projektu se uskutečnilo online dne 7. 6. 2021 pomocí aplikace Zoom a s podporou simultánního profesionálního tlumočení. Na tomto setkání se lektoři vzájemně seznámili, představili jsme své organizace a jejich vzdělávací aktivity, Druhé setkání se jako jediné podařilo uskutečnit naživo v Drážďanech, a to ve dnech 7. – 9.9.2021. Na programu bylo hlavně představení zázemí a vzdělávacích programů pro žáky na německé straně. Byla vedena diskuze o podobě sborníku dobré praxe a vzájemné sdílení zkušeností. Součástí programu byla návštěva další německé organizace – https://arche-nova.org/ – kde jsme se seznámili s činností této neziskové organizace. Na třetím online setkání 23.-24.11.2021, němečtí kolegové zkoušeli české aktivity pro žáky o klimatické změně a dali zpětnou vazbu, která vedla k vylepšení stávajících aktivit. Vše uzavřelo čtvrté společné setkání 20.12.2021, na kterém proběhla poslední část vzdělávání metodiků a lektorů v tématu klimatické změny. Výstupy ze setkání:
•Vytvoření sborníku dobré praxe, který obsahuje stručné popisy vybraných klimaticky vzdělávacích aktivit pro žáky 2.tupně ZŠ a SŠ, od obou partnerů.
•Bohatá odborná výměna zkušeností v oblasti ekologické výchovy, trvale udržitelného rozvoje i fungování neziskového sektoru v obou zemích
Na základě výstupů ze  setkání s německými partnery vznikl soubor klimatických programů, které využíváme pro klimatickou verzi projektu Školy pro udržitelný život (ŠUŽ). Ty jsme pilotovali se žáky ZŠ Býšť a ZŠ Hradební Broumov.
V druhé části projektu jsme vytvořili soubor pracovních listů, o šetrné správě domu DOTEK a jeho technologiích. Vizualizaci těchto technologií zajistila firma SIEMENS, která nám data z technologií analyzuje a zpracovává jejich vizualizaci v rám programu CLIMATIX.  S těmito vizualizacemi pracuje počítačový program vytvořený panem René Hakenem, který pracovní listy s využitím vizualizace naprogramoval do interaktivního počítačového modelu domu DOTEK a žáci tak s využitím digitálních technologií mohou na základě virtuální reality prozkoumat šetrné technologie a šetrné hospodaření v domě. Program jsme vyzkoušeli během pobytových programů v září, říjnu a listopadu 2022.

Podpořeno z Česko-německého fondu budoucnosti a z Královéhradeckého kraje.

                  

 

Nákupní košík

Váš nákupní košík je prázdný.
Navštivte náš e-shop!

České hory