Domů | Mapa stránek

english deutsch polski

Stronger Roots Program

Rozumíme svým příznivcům a pečujeme o ně

Díky programu Nadace OSF Stronger Roots realizuje Středisko ekologické výchovy SEVER Horní Maršov o.p.s. od 1.10. 2023 do 31.3. 2025 projekt Rozumíme svým příznivcům a pečujeme o ně.

Tento projekt je zaměřen na hlubší porozumění příznivcům SEVERu, budování jejich komunity a lepší péči o jednotlivé segmenty příznivců (vzdělavatele, pracovníky veřejné správy, jiných NNO, médií, aktivní mladé lidi, obyvatele a návštěvníky regionu a dobrovolníky). V rámci projektu lépe identifikujeme své hlavní dosavadní i nové potenciální významné příznivce, stanovíme mezi nimi priority, analyzujeme jejich profily a potřeby a navrhneme a vyzkoušíme způsoby jejich systematičtějšího oslovování a zapojování s cílem posílit naplňování poslání SEVERu a zvyšování jeho ekonomické soběstačnosti.

Cíle chceme dosáhnout rozvojem kapacit (vzděláváním svých pracovníků, využitím externích specialistů), zpracováním analýzy profilů a potřeb vybraných skupin příznivců, vytvořením koncepce – celkového systému práce s příznivci, inovováním a vyzkoušením nových způsobů oslovování a zapojování vybraných segmentů příznivců a péče o ně.

Koordinátorka projektu: Hana Kulichová, hana.kulichova@ekologickavychova.cz

Nákupní košík

Váš nákupní košík je prázdný.
Navštivte náš e-shop!

České hory