Domů | Mapa stránek

english deutsch polski

Sustainability and Climate Education

Sustainablity and Climate Education What educators and young people expect from Czech EU Presidency

Udržitelnost a klimatické vzdělávání – co vzdělavatelé a mladí lidé očekávají od českého předsednictví v Radě EU

 

Cílem tohoto projektu bylo dávat impulsy a klást důraz na udržitelnost a klimatické vzdělávání během českého předsednictví EU a přispět tak k dosažení této priority Tria předsednictví EU FR-CZ-SE v oblasti vzdělávání a mládeže a zároveň posílit postavení pedagogů a mladých lidí, umožnit jim účastnit se diskuse o této prioritě.

V lednu 2023 jsme uspořádali konferenci o klimatickém vzdělávání s názvem Vzděláváme (se) pro klima 2023. Konference se konala v Praze a sešlo se na ní více než 100 vzdělavatelů a zástupců místních i krajských úřadů, univerzit, neziskových organizací, ale také reprezentantů MŠMT a MŽP. Na konferenci byl představen nový web ucimoklimatu.cz, který je velkou podporou pro vzdělavatele při zavádění klimatického vzdělávání do výuky, jelikož obsahuje metodické materiály, informační zdroje, informuje o možnostech vzdělávání na seminářích, konferencích, nabízí zapojení do projektů souvisejících s klimatickým vzděláváním apod. Podrobné informace o konferenci, včetně dokumentace či metodických podkladů z workshopů lze nalézt v tomto článku.

Výstupy z této konference jsme prezentovali na jednáních s českými úřady, při setkáních se vzdělavateli a rozhodovači a dále šířili skrze různá média. Jedním z výstupů jsou plakáty vytvořené na základě odpovědí studentů v anketě na téma jejich zkušeností s klimatickým vzděláváním (zveřejněno např. ZDE).

Dále se díky projektu dařilo šířit směrem k veřejnosti i k zástupcům českého předsednictví EU výstupy Mezinárodního kongresu pro mládež (Youth Environmental Education Congress 2022) – tím hlavním výstupem je MLÁDEŽNICKÁ VÝZVA Jak propojovat vzdělávání a participaci v době klimatické krize.

Věříme, že jsme díky tomuto projektu posílili uvědomění a aktivizovali jak mladé lidi, tak vzdělavatele a rozhodovače v oblasti udržitelnosti a klimatického vzdělávání, čímž jsme podpořili tuto prioritu Rady EU a tria předsednictví EU.

   

Nákupní košík

Váš nákupní košík je prázdný.
Navštivte náš e-shop!

České hory