Domů | Mapa stránek

english deutsch polski

UBUNTU – škola demokratického občanství

Od září 2018 realizujeme, společně s programem Varianty Člověka v tísni, nový projekt s názvem “UBUNTU – škola demokratického občanství”, podpořeném z OPVVV, výzva Budování kapacit pro rozvoj škol II, č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_032/0008129.

V rámci projektu vytvoříme a ověříme 3 vzdělávací programy zaměřené na rozvoj kompetencí pro demokratickou kulturu. Vzniknou 2 programy pro žáky SŠ a 1 pro pedagogy formálního a neformálního vzdělávání pracujícími s žáky SŠ. Vytvoříme kvalitní podklady pro občanské vzdělávání, aby mohli pedagogové podporovat aktivní zapojení žáků do ovlivňování společenského a demokratického života, zároveň podpoříme spolupráci mezi pedagogy formou kolegiální podpory, aby se mohla demokratickultura školy dlouhodobě rozvíjet.

Hlavní myšlenkou projektu je dát dohromady to nejlepší z programu Škola pro udržitelný život (SEVER) a  Active Citizens (Varianty), vytvořit nový vzdělávací program, který bude doplněný o vzdělávání pro pedagogy tak, aby pomohl realizaci nového programu na školách. Novinkou je rovněž prázdninový kemp demokratického občanství, který budeme nabízet žákům SŠ.

Na projektu přislíbili spolupráci i Informační centrum OSN v Praze a Národní síť zdravých měst ČR.

Podrobnější informace vám poskytne Karin Richterová, karin.richterova@ekologickavychova.cz

Výstupy projektu:

-        Metodika zaměřená na učitele SŠ:

- Veze MS WORD

-        Metodiky zaměřená na žáky SŠ: (bude doplněno po schválení ŘO OPVVV)

 • Metodika:
 • Skripta:
 • Další povinné přílohy:
  • Posudky od hodnotitelů
  • Evaluační zpráva
  • Zpráva o ověření programu v praxi
  • Komunikace s portálem RVP

-        Metodika prázdninového kempu demokratického občanství: (bude doplněno po schválení ŘO OPVVV)

 • Metodika:
 • Skripta:
 • Další povinné přílohy:
  • Posudky od hodnotitelů
  • Evaluační zpráva
  • Zpráva o ověření programu v praxi
  • Komunikace s portálem RVP

Nákupní košík

Váš nákupní košík je prázdný.
Navštivte náš e-shop!

České hory