Domů | Mapa stránek

english deutsch polski

Učíme o klimatu

prostřednictvím místa a participace

Projekt je realizován za finanční podpory Státního fondu životního prostředí České republiky prostřednictvím programu „Životní prostředí, ekosystémy a změna klimatu“ podporovaného z Finančního mechanismu Norska 2014 – 2021.

Aktivity projektu jsou zaměřeny na realizaci osvětových a vzdělávacích kampaní v oblasti zmírňování změny klimatu a adaptace na změnu klimatu na lokální a regionální úrovni. 

AKTUALITY:

Metodiky minilekcí místně zakotveného učení volně ke stažení

Hledáte inspiraci do výuky?

Chcete zpestřit svou výuku a zároveň učit podle principů místně zakotveného učení (MZU)?

Pokud ano, podívejte se na naši nabídku minilekcí MZU

  • Naše lekce jsou propojeny s tématy klimatické změny a udržitelnosti.
  • Některé lze realizovat během jedné vyučovací hodiny, jin zase během projektového dne.
  • Nabídka je opravdu široká. Vyberou si z ní jak učitelé středních škol, tak i učitelé z prvního či druhého stupně ZŠ.

Metodiky minilekcí jsou nyní volně ke stažení v české a anglické verzi na webu Škola pro udržitelný život www.skolaprozivot.cz v sekci Odkazy a publikace zde. Rovněž je možné je získat zdarma v tištěné podobě. V případě zájmu se obracejte na Moniku Hnátovou (monika.hnatova@ekologickavychova.cz).

Nové propagační video o klimatickém vzdělávání v místě

Natočili jsme propagační video o klimatickém vzdělávání prostřednictvím místa a participace. Video je určeno veřejnosti z řad pedagogů, vedení škol i jejich zřizovatelů. Ve videu vystupuje Eliška Hájková ze SEVERu, která shrnuje základní pilíře místně zakotveného učení a jejich využití v praxi. Dále vystupují učitelé a samotní žáci, kteří popisují svojí zkušenost. Video můžete shlédnout na SEVERském Youtube kanálu na odkazu zde.

C O  S E  U D Á L O

Kampaň „Mladí mění místo“ ukončena

Dne 30.6.2023 skončila osvětová kampaň „Mladí mění místo“, v rámci které jsme oslovovali mladé lidi, kteří by měli zájem uskutečnit ve svém místě osvětovou akci. Cílem kampaně bylo ukázat široké veřejnosti, jak se mladí lidé mohou zasazovat o lepší život ve svém místě, a reagovat tím tak na klimatickou změnu v a úroveň kvality života v místě. Mladí lidé se zapojovali buď za pomoci učitelů nebo i sami. Výsledkem jsou vzniklé inspirativní plakáty, článek do místního zpravodaje a krátká inspirativní videa. Na videa se můžete podívat na SEVERský Youtube kanál na odkazu zde. Tímto děkujeme všem, kteří se do naší kampaně zapojili.

27. 4. 2023 Konference Pět cest k wellbeingu skrze místně zakotvené učení v Praze

Dne 27.4.2023 SEVER pořádal konferenci s názvem Pět cest k wellbeingu skrze místně zakotvené učení. Jak název napovídá, tématem konference byl wellbeing ve škole a jeho možné propojení s místně zakotveným učením (dále jen MZU).

Konference měla 2 části – plenární a praktickou. V plenární části vystoupila PhDr. Lenka Felcmanová, Ph.D. (předsedkyně a spoluzakladatelka Society for All), která účastníky seznámila s tématem wellbeingu. Její vystoupení obsahovalo jak teorii, tak i několik praktických rad pedagogům při práci se stresem dětí ve třídě. Dále na plénu vystoupila Eliška Hájková (SEVER), která představila MZU a ve svém vystoupení se zaměřila právě na to, jak MZU může vést k naplňování potřeb dětí, a tedy i k wellbeingu.

Praktická část měla podobu pěti dílen dle pěti cest k wellbeingu s názvy: Spojte se, Nepřestávejte se učit, Dávejte, Buďte aktivní a Všímejte si. V dílnách se o své zkušenosti podělili Bohuslav Binka (FSS MUNI, Milan Bárta (ZŠ Okna), Dalibor Naar (Skautský institut), Zuzana Loudová (Tamjdem), Julie Brožová a Eliška Hájková (SEVER).

Z hodnocení účastníků vyplývá, že propojení témat wellbeingu a MZU je přínosné, obohacující a odpovídající moderní pedagogice dnešní doby.

26. 1. 2023 Konference Vzděláváme (se) pro klima v Praze 

V rámci projektu Učíme o klimatu prostřednictvím místa a participace se uskutečnila odpolední část konference Vzděláváme (se) pro klima v Praze. V rámci konference byl představen nově vzniklý jedinečný web Učímoklimatu.cz. Ti si mohli vyzkoušet praktické lekce nebo se seznámit se zajímavými výukovými pomůckami tak, aby je mohli snadno využít pro vzdělávání (nejen) o klimatické změně.

Semináře pro vzdělavatele uskutečněné v rámci projektu

Seminář Jak vzdělávat o KLIMATICKÉ ZMĚNĚ skrze místo, kde žijeme

Seminář je určen učitelům a vzdělavatelům žáků 2. stupně ZŠ a SŠ. Seminář se věnuje těmto otázkám:

  • Jaké principy, přístupy a témata jsou klíčová pro smysluplné vzdělávání o klimatické změně?
  • Jak můžeme žákům pomoci problému porozumět v souvislostech a zároveň navrhovat jeho řešení?

Seminář představuje klíčové principy a témata pro klimatické vzdělávání. Hlavní součástí semináře je sehrávka simulační hry o dopadech a možnostech řešení klimatické změny na úrovni českých obcí a debata, jak ji lze využít ve výuce. Po sehrávce hry došlo k seznámení s možností jednoduché analýzy a mapování klimatických dopadů a opatření v místě. Seminář je akreditovaný a byl zdarma.

Termíny a místa konání:

30.11.2022 v Bečově nad Teplou ve spolupráci s Bečovskou botanickou zahradou

2.12.2022 v Prostějově ve spolupráci s Českým svazem ochránců přírody Regionální sdružení Iris

14.2.2023 v Bečově nad Teplou ve spolupráci s Bečovskou botanickou zahradou pro zájemce, kteří se nemohli účastnit prvního termínu

20.4.2023 v Horním Maršově

3.5.2023 v Tišnově

8.6.2023 v Krásné Lípě

14.6.2023 v Hradci Králové

 

Úvodní seminář Školy pro udržitelný život

Na semináři se účastníci dozvěděli, jak vzdělávat žáky o klimatu prostřednictvím ročního programu Škola pro udržitelný život:

  • MÍSTĚ A V MÍSTĚ – mapováním problémů a potřeb obce z hlediska adaptace na klimatickou změnu
  • PRO MÍSTO – plánováním a realizací praktických místních projektů zmírňujících dopady klimatických změn v obci
  • SKRZE MÍSTO – hledáním souvislostí mezi naším místem a klimatickou změnou

Seminář byl akreditovaný a byl zdarma.

Termíny a místa konání:

30.5. a 2.6.2022, online na platformě MS Teams

4.-5.10.2022, online na platformě MS Teams

 

Seminář Jak vzdělávat o klimatické změně skrze zahradu

30.8.2022 v Choustníkově Hradišti

18.11.2022 v Žacléři

9.6.2023 v Horním Maršově

 

Seminář Úvod do klimatického místně zakotveného učení

Seminář sloužil jako úvod do tématu. Byl zaměřený na využití principů místně zakotveného učení při práci s dětmi, a dále pak na možnosti propojení místně zakotveného učení s klimatickou změnou. Účastníci byli informováni o možnosti konzultační podpory při zavádění místně zakotveného učení do praxe.

14.2.-17.2.2022 ve Vrchlabí

 

Podpořeno Norskem prostřednictvím Norských fondů.

Státní fond životního prostředí ČR: www.sfzp.cz/norskefondy

Ministerstvo financí České republiky: www.norskefondy.cz

Fondy EHP a Norska: www.eeagrants.org

 

 „Představujeme projekt Učíme o klimatu prostřednictvím místa a participace“

 

Nákupní košík

Váš nákupní košík je prázdný.
Navštivte náš e-shop!

České hory