Domů | Mapa stránek

english deutsch polski

Učíme o klimatu

prostřednictvím místa a participace

Projekt je realizován za finanční podpory Státního fondu životního prostředí České republiky prostřednictvím programu „Životní prostředí, ekosystémy a změna klimatu“ podporovaného z Finančního mechanismu Norska 2014 – 2021.

Aktivity projektu jsou zaměřeny na realizaci osvětových a vzdělávacích kampaní v oblasti zmírňování změny klimatu a adaptace na změnu klimatu na lokální a regionální úrovni. 

Již proběhlé aktivity

V únoru 2022 započal I. cyklus seminářů pro vzdělavatele o místně zakotveném učení. Celkem zatím proběhly čtyři semináře, které byly zaměřeny na využití principů místně zakotveného učení při práci s dětmi, a dále pak na možnosti propojení místně zakotveného učení s klimatickou změnou. Účastníci byli informováni o možnosti konzultační podpory při zavádění místně zakotveného učení do praxe. 

         

Plánované aktivity

Nyní připravujeme online konferenci s názvem „Učíme se navzájem“. Cílem konference je sdílení dobré praxe jako inspirace, motivace a podpora učitelů a dalších vzdělavatelů k využívání principů místně zakotveného učení a jeho propojení s klimatickou změnou. V rámci konference vystoupí pestrá paleta učitelů a lektorů místně zakotveného učení. Konference se bude konat 4.5.2022 v odpoledním čase od 14:00 do 18:00.

Dále připravujeme pro učitele nabídku tzv. mini workshopů místně zakotveného učení, kde chceme umožnit učitelům vyzkoušet si s žáky krátké, nenáročné aktivity na jedno dopoledne. Mini workshopy vytváříme pro skupiny žáků I. stupně, II. stupně a pro žáky středních škol.

Podpořeno Norskem prostřednictvím Norských fondů.

Státní fond životního prostředí ČR: www.sfzp.cz/norskefondy

Ministerstvo financí České republiky: www.norskefondy.cz

Fondy EHP a Norska: www.eeagrants.org

 

Nákupní košík

Váš nákupní košík je prázdný.
Navštivte náš e-shop!

České hory