Domů | Mapa stránek

english deutsch polski

Učíme o klimatu

prostřednictvím místa a participace

Projekt je realizován za finanční podpory Státního fondu životního prostředí České republiky prostřednictvím programu „Životní prostředí, ekosystémy a změna klimatu“ podporovaného z Finančního mechanismu Norska 2014 – 2021.

Aktivity projektu jsou zaměřeny na realizaci osvětových a vzdělávacích kampaní v oblasti zmírňování změny klimatu a adaptace na změnu klimatu na lokální a regionální úrovni. 

AKTUALITY:

Nabídka metodik minilekcí místně zakotveného učení

Hledáte inspiraci do výuky?

Chcete zpestřit svou výuku a zároveň učit podle principů místně zakotveného učení (MZU)?

Pokud ano, podívejte se na naši nabídku minilekcí MZU

  • Naše lekce jsou propojeny s tématy klimatické změny a udržitelnosti. 

  • Některé lze realizovat během jedné vyučovací hodiny, jin zase během projektového dne.

  • Nabídka je opravdu široká. Vyberou si z ní jak učitelé středních škol, tak i učitelé z prvního či druhého stupně ZŠ.

Bližší informace naleznete v letáku, kde si můžete rozkliknout odkaz na anotace jednotlivých minilekcí.

leták MINILEKCE

Kampaň Mladí mění místo

Máte s vašimi žáky nápad či zkušenost, jak ve vaší obci reagovat na změnu klimatu, adaptovat se na ní a žít více udržitelně? Podělte se o něj v naší kampani Mladí mění místo. 

I akce malého měřítka se totiž počítají. A my za těch bezmála 30 let, co se věnujeme ekologické výchově, víme, že i děti a mladí lidé mají co nabídnout. Pojďte nám a světu ukázat, co pro zlepšení života ve vašem místě děláte vy. Pojďte inspirovat své kamarády, spolužáky a další mladé lidi, kteří třeba potřebují nakopnout a vidět, že i oni mohou věci kolem sebe měnit. 

Jak se zapojit?

Zkuste si představit, že radíte kamarádovi, který by pro svoje místo chtěl začít něco dělat. Co by potřeboval slyšet/vidět/znát? Jaká je vaše zkušenost? Zpracujte své nápady a zkušenosti do projektu a ten nám pošlete. 

Co z toho?

Všechny projekty nasdílíme na našich sítích, kde je uvidí široká veřejnost. Váš projekt také podpoříme drobnou finanční částkou. 

Jaká forma projektu?

Nápady/zkušenosti můžete zpracovat libovolně – můžete například natočit krátké video, vytvořit plakát, napsat text atd. 

Pro inspiraci se můžete podívat na kampaňové video ZŠ Školní Vrchlabí na odkazu zde.

Kdo se může zapojit?

Jednotlivci i skupiny žáků ze základních a středních škol. Zúčastnit se mohou školy jak zapojené do našeho projektu Škola pro udržitelný život, tak i ty, které tato nabídka zaujme. Abychom vás ale mohli finančně podpořit, je třeba, aby každý projekt zaštítil konkrétní pedagog, škola či jiná instituce.

Do kdy se zapojit?

Zapojit se můžete do konce května 2023. 

Kam se obrátit pro více informací?

Pro více informací se můžete obracet na Moniku Hnátovou (monika.hnatova@ekologickavychova.cz) 

leták KAMPAŇ MLADÍ MĚNÍ MÍSTO

C O  S E  U D Á L O

27. 4. 2023 Konference Pět cest k wellbeingu skrze místně zakotvené učení v Praze

Dne 27.4.2023 SEVER pořádal konferenci s názvem Pět cest k wellbeingu skrze místně zakotvené učení. Jak název napovídá, tématem konference byl wellbeing ve škole a jeho možné propojení s místně zakotveným učením (dále jen MZU).

Konference měla 2 části – plenární a praktickou. V plenární části vystoupila PhDr. Lenka Felcmanová, Ph.D. (předsedkyně a spoluzakladatelka Society for All), která účastníky seznámila s tématem wellbeingu. Její vystoupení obsahovalo jak teorii, tak i několik praktických rad pedagogům při práci se stresem dětí ve třídě. Dále na plénu vystoupila Eliška Hájková (SEVER), která představila MZUa ve svém vystoupení se zaměřila právě na to, jak MZU může vést k naplňování potřeb dětí, a tedy i k wellbeingu.

Praktická část měla podobu pěti dílen dle pěti cest k wellbeingu s názvy: Spojte se, Nepřestávejte se učit, Dávejte, Buďte aktivní a Všímejte si. V dílnách se o své zkušenosti podělili Bohuslav Binka (FSS MUNI, Milan Bárta (ZŠ Okna), Dalibor Naar (Skautský institut), Zuzana Loudová (Tamjdem), Julie Brožová a Eliška Hájková (SEVER).

Z hodnocení účastníků vyplývá, že propojení témat wellbeingu a MZU je přínosné, obohacující a odpovídající moderní pedagogice dnešní doby.

26. 1. 2023 Konference Vzděláváme (se) pro klima v Praze 

V rámci projektu Učíme o klimatu prostřednictvím místa a participace se uskutečnila odpolední část konference Vzděláváme (se) pro klima v Praze. V rámci konference byl představen nově vzniklý jedinečný web Učímoklimatu.cz. Ti si mohli vyzkoušet praktické lekce nebo se seznámit se zajímavými výukovými pomůckami tak, aby je mohli snadno využít pro vzdělávání (nejen) o klimatické změně.

Semináře pro vzdělavatele uskutečněné v rámci projektu

Seminář Jak vzdělávat o KLIMATICKÉ ZMĚNĚ skrze místo, kde žijeme

Seminář je určen učitelům a vzdělavatelům žáků 2. stupně ZŠ a SŠ. Seminář se věnuje těmto otázkám:

  • Jaké principy, přístupy a témata jsou klíčová pro smysluplné vzdělávání o klimatické změně?

  • Jak můžeme žákům pomoci problému porozumět v souvislostech a zároveň navrhovat jeho řešení?

Seminář představuje klíčové principy a témata pro klimatické vzdělávání. Hlavní součástí semináře je sehrávka simulační hry o dopadech a možnostech řešení klimatické změny na úrovni českých obcí a debata, jak ji lze využít ve výuce. Po sehrávce hry došlo k seznámení s možností jednoduché analýzy a mapování klimatických dopadů a opatření v místě. Seminář je akreditovaný a byl zdarma.

Termíny a místa konání:

30.11.2022 v Bečově nad Teplou ve spolupráci s Bečovskou botanickou zahradou

2.12.2022 v Prostějově ve spolupráci s Českým svazem ochránců přírody Regionální sdružení Iris

14.2.2023 v Bečově nad Teplou ve spolupráci s Bečovskou botanickou zahradou pro zájemce, kteří se nemohli účastnit prvního termínu

Úvodní seminář Školy pro udržitelný život

Na semináři se účastníci dozvěděli, jak vzdělávat žáky o klimatu prostřednictvím ročního programu Škola pro udržitelný život:

  • MÍSTĚ A V MÍSTĚ – mapováním problémů a potřeb obce z hlediska adaptace na klimatickou změnu

  • PRO MÍSTO – plánováním a realizací praktických místních projektů zmírňujících dopady klimatických změn v obci 

  • SKRZE MÍSTO – hledáním souvislostí mezi naším místem a klimatickou změnou 

Seminář byl akreditovaný a byl zdarma.

Termíny a místa konání:

30.5. a 2.6.2022, online na platformě MS Teams

4.-5.10.2022, online na platformě MS TeamsF

Seminář Jak vzdělávat o klimatické změně skrze zahradu

Dne 30.8.2022 se učitelé ze ZŠ Choustníkovo Hradiště účastnili tohoto semináře, kde se dozvěděli, jak lze o klimatu učit na školní zahradě.

 

V únoru 2022 započal I. cyklus seminářů pro vzdělavatele o místně zakotveném učení. Celkem zatím proběhly čtyři semináře, které byly zaměřeny na využití principů místně zakotveného učení při práci s dětmi, a dále pak na možnosti propojení místně zakotveného učení s klimatickou změnou. Účastníci byli informováni o možnosti konzultační podpory při zavádění místně zakotveného učení do praxe. 

         

Konference „Učíme se navzájem“

Na pomezí května a června 2022 proběhla online konference s názvem „Učíme se navzájem“. Na konferenci vystoupili vzdělavatelé využívající při své práci s dětmi a mladými lidmi místně zakotvené učení (MZU). Tentokrát jsme se zaměřili na propojování MZU s tématem klimatické změny. Vystupující vzdělavatelé účastníkům představili práci na různých stupních žebříku MZU. Cílem konference bylo inspirovat jak začínající, tak i zkušenější učitele k práci s místem a s klimatickou změnou v místě. Za inspirativní příspěvky děkujeme Ivě Nesvadbové (Speciální ZŠ Králíky), Vítu Hrdouškovi (MAS Strážnicko), Jiřímu Svobodovi (Gymnázium Trutnov) a Radku Martincovi (ZŠ Stěžery).

Podpořeno Norskem prostřednictvím Norských fondů.

Státní fond životního prostředí ČR: www.sfzp.cz/norskefondy

Ministerstvo financí České republiky: www.norskefondy.cz

Fondy EHP a Norska: www.eeagrants.org

 

Nákupní košík

Váš nákupní košík je prázdný.
Navštivte náš e-shop!

České hory