Domů | Mapa stránek

english deutsch polski

Učíme o klimatu

prostřednictvím místa a participace

Projekt je realizován za finanční podpory Státního fondu životního prostředí České republiky prostřednictvím programu „Životní prostředí, ekosystémy a změna klimatu“ podporovaného z Finančního mechanismu Norska 2014 – 2021.

Aktivity projektu jsou zaměřeny na realizaci osvětových a vzdělávacích kampaní v oblasti zmírňování změny klimatu a adaptace na změnu klimatu na lokální a regionální úrovni. 

AKTUALITY:

 

  • MINILEKCE KLIMA MZU

    Od září 2022 nabízíme učitelům a dalším vzdělavatelům nabídku minilekcí MZU. Jedná se o krátké ochutnávky lekcí místně zakotveného učení, které nabízejí jak téma udržitelnosti, tak i téma klimatických změn. Níže je leták a anotace jednotlivých minilekcí, kde se zájemci dozvědí o více jak o minilekcích, tak i o způsobu jejich získání. Bližší informace naleznete zde: Leták minilekce září 2022.

 

  • VIDEA ŠUŽ

    Od září oslovujeme školy zapojené do programu Škola pro udržitelný život k vytvoření videí, kde by žáci představili veřejnosti svoje projekty zaměřené na klimatickou změnu a na udržitelnost. Tato videa plánujeme umístit na sociální sítě pro inspiraci široké veřejnosti. Zapojení se do této aktivity oceníme finančním příspěvkem. Bližší informace naleznete zde: Videa školy ŠUŽ

 

  • ÚVODNÍ SEMINÁŘ ŠUŽ

    Zveme všechny učitele a další vzdělavatele na seminář, ve kterém účastníky seznámíme s tím jak vzdělávat žáky o místě a v místě, pro místo a skrze místo prostřednictvím ročního programu Škola pro udržitelný život. Bližší informace naleznete zde: KLIMA ŠUŽ seminář

V únoru 2022 započal I. cyklus seminářů pro vzdělavatele o místně zakotveném učení. Celkem zatím proběhly čtyři semináře, které byly zaměřeny na využití principů místně zakotveného učení při práci s dětmi, a dále pak na možnosti propojení místně zakotveného učení s klimatickou změnou. Účastníci byli informováni o možnosti konzultační podpory při zavádění místně zakotveného učení do praxe. 

         

Konference „Učíme se navzájem“

Na pomezí května a června 2022 proběhla online konference s názvem „Učíme se navzájem“. Na konferenci vystoupili vzdělavatelé využívající při své práci s dětmi a mladými lidmi místně zakotvené učení (MZU). Tentokrát jsme se zaměřili na propojování MZU s tématem klimatické změny. Vystupující vzdělavatelé účastníkům představili práci na různých stupních žebříku MZU. Cílem konference bylo inspirovat jak začínající, tak i zkušenější učitele k práci s místem a s klimatickou změnou v místě. Za inspirativní příspěvky děkujeme Ivě Nesvadbové (Speciální ZŠ Králíky), Vítu Hrdouškovi (MAS Strážnicko), Jiřímu Svobodovi (Gymnázium Trutnov) a Radku Martincovi (ZŠ Stěžery).

Podpořeno Norskem prostřednictvím Norských fondů.

Státní fond životního prostředí ČR: www.sfzp.cz/norskefondy

Ministerstvo financí České republiky: www.norskefondy.cz

Fondy EHP a Norska: www.eeagrants.org

 

Nákupní košík

Váš nákupní košík je prázdný.
Navštivte náš e-shop!

České hory