Domů | Mapa stránek

english deutsch polski

Učíme se reagovat na změnu klimatu I

Jak se žije v Podnebíně
,,Představte si, že žijete v obci, která se nachází v regionu Podnebín, v údolí řeky Bregy. Lidé jsou tu vcelku příjemní a pohostinní. Co jim však začíná dělat starosti je měnící se podnebí. Donedávna byli zvyklí na pravidelné střídání čtvero ročních období s teplým létem a tuhou zimou, jež přinesla dostatek srážek. Během posledních několika let se však tento zaběhlý vzorec začal měnit. Během léta dosahuje teplota vyšších hodnot a klesá počet dnů, kdy prší. Množství srážek sice razantně neubývá, dochází však k nárůstu jejich intenzity. To znamená, že během roku neprší tak často jako dříve, což výrazně zvyšuje riziko sucha a nedostatek vody.”

Takovouto situaci nezažívají jen obce ve smyšleném regionu Podnebín, ale i skutečné obce v České republice. Podnebí a jeho stálost se stávají závažným tématem, změny klimatu mají zásadní vliv na lidské a přírodní systémy. Je klíčové řešit příčiny tohoto problému, a tedy omezit produkci skleníkových plynů, neméně důležité je však i umět se přizpůsobit dopadům klimatické změny, protože některé z nich jsou nyní nevyhnutelné. Adaptace, tedy proces přizpůsobení se aktuálnímu nebo očekávanému klimatu a jeho účinkům, je potřebná v mnoha oblastech a není jednoduchá. Jednou z oblastí jsou např. obce a města. Je důležité, aby adaptačním strategiím a opatřením rozuměli nejen zástupci samosprávy, ale také občané měst, a vnímali význam financování těchto opatření.
Proto Středisko ekologické výchovy SEVER sestavilo simulační hru, která toto téma představuje v zjednodušené verzi žákům základních a středních škol. Hráči se stávají zástupci obce, kteří se každý rok rozhodují, zda a do jakých adaptačních opatření jejich obec bude investovat. Poté sledují, jestli jim opatření pomohlo vyrovnat se s dopady klimatické situace daného roku. Ve hře se tak seznamují nejen s klimatickými dopady a možnými opatřeními, ale částečně i s fungováním obecního rozpočtu. Cílem hry je tedy představit žákům, jak obce mohou reagovat a adaptovat se na negativní dopady klimatické změny.
Hra vznikla v rámci projektu Učíme se reagovat na změnu klimatu. Projekt byl podpořen Ministerstvem životního prostředí, projekt nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.
Pro více informací o hře a možnostech jejího využití kontaktujte Kateřinu Borovinovou - katerina.borovinova@ekologickavychova.cz
     

Nákupní košík

Váš nákupní košík je prázdný.
Navštivte náš e-shop!

České hory