Domů | Mapa stránek

english deutsch polski

Učíme se reagovat na změnu klimatu II

Klimatická změna je globálním problémem, který může mít negativní důsledky na všechny sféry lidské činnosti a vůbec na život na Zemi. Začíná být tedy vnímán jako bezpečnostní riziko celosvětového rozsahu. Je klíčové řešit příčiny tohoto problému, a tedy omezit produkci skleníkových plynů, neméně důležité je však i umět se přizpůsobit dopadům klimatické změny, protože některé z nich jsou nyní nevyhnutelné.

 

Klíčové pro řešení tohoto problému je vzdělání a informovanost o tomto tématu. Klimatická změna je však tématem velmi komplexním, může tak být náročné ho do výuky zařazovat. Proto na SEVERu vyvíjíme učební celek “Učíme se reagovat na změnu klimatu”, který je využitelný v běžné výuce a problematiku změny klimatu představuje v souvislostech. 


Učební celek se skládá z pěti na sebe navazujících částí (3 programy a 2 zadání samostatné práce): 

úvodní program „Klimatická změna” (vysvětlení pojmů počasí a  podnebí,
vývoj klimatu, skleníkový efekt, příčiny, důsledky, mitigační opatření)

simulační hra „Jak se žije v Podnebíně” (dopady změny klimatu, adaptační opatření na místní úrovni) – více o hře se dozvíte zde: https://sever.ekologickavychova.cz/jak-se-zije-v-podnebine/

mapování klimatických opatření v obci (adaptační kapacita obce, lokální klimatická opatření)

příprava na modelovou klimatickou konferenci (mitigační opatření a další možnosti řešení, souvislosti mezi klimatickou změnou a ekonomikou)

 

modelová klimatická konference (mezinárodní politické reakce a závazky)  

příručka ke stažení: Příručka


Rádi učební celek nebo jeho jednotlivé části zrealizujeme i ve vaší škole. Pro více informací kontaktujte Kateřinu Borovinovou katerina.borovinova@ekologickavychova.cz

 

Učební celek byl aktualizován v rámci projektu Učíme se reagovat na změnu klimatu II. Projekt byl podpořen Ministerstvem životního prostředí, projekt nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.

 

Nákupní košík

Váš nákupní košík je prázdný.
Navštivte náš e-shop!

České hory