Domů | Mapa stránek

english deutsch polski

Community as a classroom

V projektu Community as a classroom navazujeme na naši předchozí činnost v rámci místně zakotveného učení. V rámci programu školy pro udržitelný život máme zkušenosti, jak na školách pracovat s principy MZU v rámci jedné třídy a většinou s jedním učitelem. Náš projekt Community as a classroom si klade za cíl testovat zařazení MZÚ do celoškolního přístupu.

Konkrétními výstupy projektu jsou:

1) Vytvoření METODIKY INTEGRACE PRINCIPŮ PBL DO ŽIVOTA CELÉ ŠKOLY: jsme

zná pouze několik jednotlivých příkladů škol v některých zemích, které PBL uplatňují šířeji a systematičtěji, ale není to široce
rozšířeno ani zobecněno do metodiky, kterou by mohly následovat ostatní školy.
2) DIGITÁLNÍ PBL AKTIVITY: V rámci projektu se plánuje vytvořit 20-25 ukázkových lekcí/aktivit (WP3), min. 30 % b u d e
realizovatelných online interaktivní formou s využitím digitálních nástrojů, jako jsou Sentinel/Landsat pro práci se
satelitními daty, GreenMap a Mural pro navrhování komunitních map, iNaturalist/FieldScope pro sběr dat o místních
podmínkách, Chatbot GPT atd.
3) DESIGNOVÉ MYŠLENÍ JAKO RÁMEC PRO ČINNOSTI PBL: S podporou polského partnera, odborníka na design
thinking, chceme propojit principy PBL a design thinking (DT). DT přináší principy, jako je prototypování, testování,
iterace potenciálních řešení. Navíc obvykle propojuje účastníky s designéry, inženýry, vedoucími pracovníky podniků, kteří se
najednou stávají zainteresovanými stranami ve vzdělávání. To dosud nebylo součástí učení založeného na místě.
4) APLIKACE ZELENÉ KOMPETENCE EU – JAKO KOMPLEXNÍHO A ZCELA NOVÉHO NÁSTROJE PRO RÁMOVÁNÍ
metodický přístup založený na PBL a navrhování kurikulárních cílů orientovaných na kompetence.
5) VYTVOŘENÍ SÍTĚ REGIONÁLNÍCH KONZULTANTŮ A ŠKOL, KTERÉ FUNGUJÍ JAKO REGIONÁLNÍ.
STŘEDISKA ZKUŠENOSTÍ jako nástroj pomoci dalším školám a šíření přístupu PBL.

Na projektu spolupracujeme s partnery ze Slovenska (Green Foundation), Rumunska (FUNDATIA NOI ORIZONTURI LUPENI), Polska (Fundacja Forum Inicjatyw Społecznych) a Finska (ENO Schoolnet ry).

Projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci projektu ERASMUS +.

Nákupní košík

Váš nákupní košík je prázdný.
Navštivte náš e-shop!

České hory