Domů | Mapa stránek

english deutsch polski

LIFE

Raising Education and Awareness of Climate Change in Czech Classrooms and Communities (LIFE)

Projekt se zaměřuje na zkvalitnění klimatického vzdělávání v České republice. Doplňuje praxi vzdělávání ve školách a doporučuje zohlednit novou sadu kompetencí pro udržitelný rozvoj a klimatické vzdělávání.

Aby se lidé osobně zapojili do řešení klimatické změny, měli odhodlání provádět konkrétní kroky a své případné závazky dodrželi, je nezbytné, aby plně porozuměli problému klimatické změny a seznámili se s možnostmi, jak klimatické změně předcházet a jak se přizpůsobit jejím dopadům na místní úrovni. Ještě účinnější jsou ale aktivity, na kterých spolupracují různé skupiny lidí v jednom konkrétním místě.

Tento projekt reaguje na to, že Evropská zelená dohoda a z ní vyplývající Evropský klimatický pakt zahrnují plán nové sady kompetencí pro udržitelný rozvoj a klimatické vzdělávání, zdůrazňují vzdělávání učitelů, zapojování mladých, participaci, mezigenerační učení a různé iniciativy na místní úrovni.

Cílem je rozšíření a zkvalitnění klimatického vzdělávání po celé České republice. Zaměřujeme se na praxi vzdělávání ve školách, tak i na vhodně nastavené prostředí pro klimatické vzdělávání. Pracujeme s různými cílovými skupinami.

Jedním z průběžných kroků je vzdělávání lidí z oblasti Educational Leaders and Multipliers. Jde o učitele, další vzdělavatele, zástupce samospráv a podporovatele vzdělávání z řad MAS/MAP. Vzděláváme je prostřednictvím workshopů, konzultací a konferencí, přispíváme metodickými články v odborných periodicích.

Další cílovou skupinou jsou mladí lidé, které vzděláváme prostřednictvím jednodenních seminářů zaměřených na aktivity propojující klimatickou změnu s místem. Současně nabízíme ucelenější dlouhodobější vzdělávání reprezentované týdenními klimatickými vzdělávacími pobyty a dlouhodobou intenzivní prací mladých lidí vedoucí k tvorbě místních klimatických plánů a klimatických opatření. Při tomto vzdělávání bude kladen důraz na participaci mladých lidí, jejich propojení s místní komunitou a samosprávou, tak i podporu aktivního přístupu k řešení klimatické změny v místě.

Kromě samotného vzdělávání je pro dopad projektu důležitá i podpora vzdělavatelům. Metodickou, faktografickou a inspirační oporu naleznou vzdělavatelé na vzniklém klimatickém webu, který koncentruje informace, vzdělávací klimatické materiály od různých organizací a příklady dobré praxe na jednom místě. Institucionální podporu vzdělavatelům dodává koordinace klimatického vzdělávání v ČR, která vede k začlenění tématu vzdělávání o klimatické změně do vznikajících revidovaných rámcových vzdělávacích programů.

Program LIFE

Program LIFE je základní nástroj Evropské unie v oblasti životního prostředí a klimatických opatření. Hlavním cílem projektu je přispět k implementaci, zlepšení a rozvoji evropské environmentální a klimatické politiky, tak i úpravě legislativy, a to zejména spolufinancováním projektů zajišťující Evropskou přidanou hodnotu.

LIFE existuje již od roku 1992. Do dnešního dne proběhly již čtyři kompletní fáze programu (LIFE I: 1992-1995, LIFE II: 1996-1999, LIFE III: 2000-2006 and LIFE+: 2007-2013). Během tohoto období projekt LIFE kofinancoval 3954 projektů napříč Evropskou unií, a tím přispěl k ochraně životního prostředí přibližně částkou 76 miliard kč (tj. 3,1 miliard eur).

Program LIFE provozuje Evropská komise, konkrétně její generální ředitelství pro oblasti životního prostředí a klimatických opatření. Komise pověřila EASME (Výkonná agentura pro malé a střední podniky) implementací mnohých částí programu. Společně se pak podílí na dalším výběru, monitoringu a vytváří diskuzní platformy. Dva nové finanční nástroje NCDD a PF4EE má na starosti Evropská investiční banka.

Podrobné informace o projektu LIFE:

https://ec.europa.eu/environment/archives/life/about/index.htm

Web s nabídkou vzdělávání o klimatické změně:

Odkaz doplníme po 21.10.

Projekt Raising Education and Awareness of Climate Change in Czech Classrooms and Communities je financován z projektu Evropské unie LIFE.

Nákupní košík

Váš nákupní košík je prázdný.
Navštivte náš e-shop!

České hory