Domů | Mapa stránek

english deutsch polski

LIFE

Raising Education and Awareness of Climate Change in Czech Classrooms and Communities (LIFE)

Projekt se zaměřuje na zkvalitnění klimatického vzdělávání v České republice. Doplňuje praxi vzdělávání ve školách a doporučuje zohlednit novou sadu kompetencí pro udržitelný rozvoj a klimatické vzdělávání.

Aby se lidé osobně zapojili do řešení klimatické změny, měli odhodlání provádět konkrétní kroky a své případné závazky dodrželi, je nezbytné, aby plně porozuměli problému klimatické změny a seznámili se s možnostmi, jak klimatické změně předcházet a jak se přizpůsobit jejím dopadům na místní úrovni. Ještě účinnější jsou ale aktivity, na kterých spolupracují různé skupiny lidí v jednom konkrétním místě.

Tento projekt reaguje na to, že Evropská zelená dohoda a z ní vyplývající Evropský klimatický pakt zahrnují plán nové sady kompetencí pro udržitelný rozvoj a klimatické vzdělávání, zdůrazňují vzdělávání učitelů, zapojování mladých, participaci, mezigenerační učení a různé iniciativy na místní úrovni.

Cílem je rozšíření a zkvalitnění klimatického vzdělávání po celé České republice. Zaměřujeme se na praxi vzdělávání ve školách, tak i na vhodně nastavené prostředí pro klimatické vzdělávání. Pracujeme s různými cílovými skupinami.

Jedním z průběžných kroků je vzdělávání lidí z oblasti Educational Leaders and Multipliers. Jde o učitele, další vzdělavatele, zástupce samospráv a podporovatele vzdělávání z řad MAS/MAP. Vzděláváme je prostřednictvím workshopů, konzultací a konferencí, přispíváme metodickými články v odborných periodicích.

Další cílovou skupinou jsou mladí lidé, které vzděláváme prostřednictvím jednodenních seminářů zaměřených na aktivity propojující klimatickou změnu s místem. Současně nabízíme ucelenější dlouhodobější vzdělávání reprezentované týdenními klimatickými vzdělávacími pobyty a dlouhodobou intenzivní prací mladých lidí vedoucí k tvorbě místních klimatických plánů a klimatických opatření. Při tomto vzdělávání bude kladen důraz na participaci mladých lidí, jejich propojení s místní komunitou a samosprávou, tak i podporu aktivního přístupu k řešení klimatické změny v místě.

Kromě samotného vzdělávání je pro dopad projektu důležitá i podpora vzdělavatelům. Metodickou, faktografickou a inspirační oporu naleznou vzdělavatelé na vzniklém klimatickém webu, který koncentruje informace, vzdělávací klimatické materiály od různých organizací a příklady dobré praxe na jednom místě. Institucionální podporu vzdělavatelům dodává koordinace klimatického vzdělávání v ČR, která vede k začlenění tématu vzdělávání o klimatické změně do vznikajících revidovaných rámcových vzdělávacích programů.

Program LIFE

Program LIFE je základní nástroj Evropské unie v oblasti životního prostředí a klimatických opatření. Hlavním cílem projektu je přispět k implementaci, zlepšení a rozvoji evropské environmentální a klimatické politiky, tak i úpravě legislativy, a to zejména spolufinancováním projektů zajišťující Evropskou přidanou hodnotu.

LIFE existuje již od roku 1992. Do dnešního dne proběhly již čtyři kompletní fáze programu (LIFE I: 1992-1995, LIFE II: 1996-1999, LIFE III: 2000-2006 and LIFE+: 2007-2013). Během tohoto období projekt LIFE kofinancoval 3954 projektů napříč Evropskou unií, a tím přispěl k ochraně životního prostředí přibližně částkou 76 miliard kč (tj. 3,1 miliard eur).

Program LIFE provozuje Evropská komise, konkrétně její generální ředitelství pro oblasti životního prostředí a klimatických opatření. Komise pověřila EASME (Výkonná agentura pro malé a střední podniky) implementací mnohých částí programu. Společně se pak podílí na dalším výběru, monitoringu a vytváří diskuzní platformy. Dva nové finanční nástroje NCDD a PF4EE má na starosti Evropská investiční banka.

Podrobné informace o projektu LIFE:

Další informace o projektu LIFE naleznete v českém jazyce na adrese: http://www.program-life.cz/ a na stránkách EU v angličtině: https://cinea.ec.europa.eu/life_en

Web s nabídkou vzdělávání o klimatické změně:

Celkem sedm organizací spojilo své síly a připravilo vzdělávací portál pro učitele, kteří se ve výuce chtějí věnovat tématu změny klimatu. Na přiloženém odkazu najdete bezplatně k dispozici více než třicet lekcí do výuky, metodickou podporu, publikace a další materiály.

Proběhlé události podpořené z projektu

KAPRADÍ 2022

V pátek 21. října 2022 se uskutečnilo 23. setkání škol a institucí Královéhradeckého kraje zabývajících se ekologickou výchovou. Akce proběhla v nové Centrále ČSOB v Hradci Králové. Letošním tématem bylo KLIMA JAKO MÍSTNÍ PROBLÉM. Podrobný program naleznete po rozkliknutí následujícího letáku: Kapradi_pozvánka_2022
Dopolední a odpolední workshopy byly hrazeny z projektu LIFE.

Vzdělávání pro udržitelnou budoucnost

Výbor pro vzdělávání k udržitelnému rozvoji Rady vlády pro udržitelný rozvoj přišel na začátku roku 2022 s dokumentem obsahujícím návrhy na začlenění tématu změny klimatu do národního kurikula. Position paper s názvem UDĚLEJME VZDĚLÁVÁNÍ PRO UDRŽITELNOU BUDOUCNOST JEDNOU Z PRIORIT PŘI REVIZÍCH RVP ZV byl schválený na jednání Výboru pro VUR dne 24. 1. 2022.

Kolektiv autorů upozorňuje na potřebu modernizovat obsah vzdělávání tak, aby více odpovídal dynamice a potřebám 21. století. Věří, že rolí vzdělávání je pomoci mladým lidem porozumět současnému světu a dělat ho lepším. Dále připomínají, že naše planeta a život na ní jsou v ohrožení a už i mezinárodní dokumenty vyzývají k transformaci vzdělávání v duchu vzdělávání pro udržitelnou budoucnost.

Hlavní součástí dokumentu je seznam 8 doporučení pro revizi RVP ZV. Výbor navrhuje, aby se jednou z hlavních priorit nového rámcového vzdělávacího plánu stalo vzdělávání pro udržitelnou budoucnost, zahrnující environmentální, globální a občanské vzdělávání a akcentující klimatické vzdělávání. Mezi doporučeními nalézáme návrh na lépe konkretizovaný cíl vzdělávání, doplnění klíčových kompetencí o takovou, která jednoznačně akcentuje naše směřování k udržitelné budoucnosti, a také návrh na užívání takového jazyka v kurikulu, který bude posilovat nový ekologický a humanistický hodnotový rámec.

Pokud vás zajímá více podrobností, neváhejte se podívat na níže přiložený dokument: Vzdelavani pro udrzitelnou budoucnost

Pobytové programy

Článek o proběhlých pobytech

Podrobné informace a nabídka pobytových programů zde: SEVER-HM-katalog-2022-2023-Pobytove-programy

 

Workshopy pro mladé

Nabídka workshopů pro mladé

Článek – Závěrečná konference ŠUŽ 2023

 

Semináře pro dospělé

Nabídka akreditovaného vzdělávání (DVPP) a konzultací zde: SEVER-HM-katalog-2022-2023-Pro-pedagogy

Článek o proběhlých seminářích pro dospělé

Článek – Společná tvorba klimatických programů

Článek – Měníme společnost v Jihlavě

Článek – Podnebín na univerzitě

Článek – Podnebín v Ostravě

 

Projekty, programy, sítě

Nabídka projektů, programů a sítí pro školy a další vzdělávací zařízení zde: SEVER-HM-katalog-2022-2023-Projekty, programy

 

Projekt Raising Education and Awareness of Climate Change in Czech Classrooms and Communities je financován z projektu Evropské unie LIFE. Výše sdílený obsah nemusí nutně odrážet postoje Evropské unie, výhradní odpovědnost za něj nese Středisko ekologické výchovy SEVER Horní Maršov.

Nákupní košík

Váš nákupní košík je prázdný.
Navštivte náš e-shop!

České hory