Domů | Mapa stránek

english deutsch polski

Mladí pro klima II

Mladí pro klima II – Jdeme do toho, s vámi, s Active Citizens Fund a s odvahou!

SEVER uspěl se záměrem zapojení mladých lidí, vzdělavatelů a samospráv do ovlivňování klimatické změny v grantovém řízení programu Active Citizens Fund. Díky podpoře z Fondů EHP a Norska jsme 1.10.2022 navázali na projekt Mladí pro klima pokračujícím projektem Mladí pro klima II a zahájili tak 18 měsíců realizace aktivit směřujících k přijetí adaptačních a mitigačních opatření na místní úrovni.

Jsi studentem SŠ či žákem posledních ročníků ZŠ? Nebo jsi učitel, úředník či zástupce samosprávy s rozhodovací pravomocí? Máš pocit, že je v České republice málo akceptována naléhavost řešení klimatické změny? Máš zkušenost, že i ti, kteří se snaží, málo věří ve svoje možnosti ovlivnění takové situace nebo někdo málo věří jim? Pokud máš odhodlání, přesvědčení a motivaci, máš základ k získání nových znalostí i dovedností pro přípravu Místních akčních plánů pro klima.

Ty a tvoje škola, tvoje obec, město, máte jedinečnou příležitost zapojit se do jednoho z unikátních projektů Střediska ekologické výchovy SEVER, který stojí mimo jiné na osvědčené spolupráci se sítí partnerských organizací a regionálních konzultantů ve všech krajích Česka. Základem projektu je ověřený program Školy pro udržitelný život (tzv. ŠUŽ) a jeho participativní rozměr plánování mladých, společně s veřejností i politickou reprezentací a zástupci obecních úřadů.

Na klimatická opatření, např. od akce „do školy na kole či pěšky“ až po zadržování dešťové vody, je v projektu připraveno symbolické finanční krytí. Smysl konání takovýchto aktivit a sledování změn, které díky nim nastanou, není jen v pozitivním vlivu na životní prostředí a v jejich udržitelnosti, ale také nám jde o potenciálně zlepšené vztahy v komunitě a propojení občanů nad klíčovým tématem dnešní doby.

My Seveřané usilujeme o prohloubení odpovědného jednání vůči přírodě a planetě i mezi lidmi navzájem a směřování k udržitelnému životu, projekt Mladí pro klima je logickým vyústěním naší dlouholeté snahy ovlivnit to nejdůležitější pro náš další život.“ říká Jiří Kulich, ředitel organizace.

Účastníci projektu se mohou těšit nejen na setkání se zástupci některých z níže jmenovaných institucí na celorepublikovém setkání a konferenci, ale také na menších vzdělávacích seminářích a odborných akcích. Pro ty z vás, kterých se tento projekt přímo nedotkne jako účastníků, připravujeme jako jeden z výstupů aktualizaci metodiky práce na akčních plánech pro klima.

Středisko ekologické výchovy zajišťuje již téměř 30 let environmentální vzdělávací programy, pobytové akce, osvětové a kulturní aktivity nejen pro školy, ale také pro pracovníky samospráv, státní správy, podnikatele, neziskové organizace a další skupiny. Dále nabízíme podporu při zapojování veřejnosti do rozhodovacích procesů a pomoc při řešení problémů životního prostředí.

Kontaktní osoba:

Mgr. Pavlína RADIMĚŘSKÁ

tel.: 739 095 162

e-mail: pavlina.radimerska@ekologickavychova.cz

Projekt podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

Nákupní košík

Váš nákupní košík je prázdný.
Navštivte náš e-shop!

České hory