Domů | Mapa stránek

english deutsch polski

Místo pro učení SFŽP

Místo pro učení – učení pro místo

1.1.2022 do 31.12. 2024

 

Spolupracující organizace: Národní síť Místních akčních skupin, Pedagogická fakulta UJEP, Pedagogická fakulta UHK, Přírodovědecká fakulta UHK

Projekt je zaměřen na podporu systému vzdělávání pedagogů a lektorů v oblasti EV. Jeho cílem je zvýšit povědomí o místně zakotveném učení (dále MZU) mezi vzdělavateli v regionech, rozšířit znalosti a dovednosti pro uplatňování MZU a jeho principů a využití MZU v praxi mezi vzdělavateli  (tj. pedagogickými pracovníky škol a školských zařízení, zejména učiteli ZŠ a SŠ, studenty pedagogických oborů na vysokých školách, lektory středisek EVVO, NNO, Správ CHKO a NP, muzeí a galerií) prostřednictvím pořádání vzdělávacích akcí po celé ČR.

Plánujeme jednodenní semináře ve spádových oblastech a na univerzitách tak, aby ČR byla rovnoměrně pokryta nabídkou a byla zajištěna regionální dostupnost. Předpokládáme, že těchto seminářů se především zúčastní vzdělavatelé ze stejného regionu, semináře konané ve spolupráci s univerzitami budou určeny studentům učitelství VŠ.

Obsah jednodenních seminářů: základní přehled o MZU – Co je místně zakotvené učení a jeho význam. Principy místně zakotveného učení. Jak postupně zavádět principy MZU do výuky ve škole, do volnočasových aktivit, do života obce. Inspirace a příklady dobré praxe.

Dále v rámci projektu proběhnou pobytové vícedenní kurzy určené hlubším zájemcům o MZU z různých regionů. Obsah pobytových kurzů: specializovaná témata a metody, které využívá MZU (např. questing, storytelling, regionální učebnice, práce s mapami), exkurze za příklady dobré praxe, zkušenosti ze zahraničí.

Na závěr projektu na podzim 2024 je plánována odborná konference, která shrne výsledky projektu, upozorní na současné aktuální trendy MZU, v rámci workshopů představí příklady dobré praxe a pomůže upoutat pozornost médií k problematice MZU. Konference se bude konat ve spolupráci s NS MAS a univerzitami, plánujeme pozvat zástupce odborných institucí, státní správy a samosprávy, NNO a nabídnout účast širokému spektru vzdělavatelů.

Během celého projektu je poskytována průběžná metodická podpora, včetně provozování metodického webu skolaprozivot.cz

Po celou dobu také probíhá evaluace - na počátku projektu byla nastavena pravidla pro sběr dat od účastníků během vzdělávacích akcí (prostřednictvím dotazníků) a na závěr projektu bude zpracována závěrečná evaluační zpráva.

Díky projektu bude proškoleno celkem 500 osob a nepřímo osloveno 1000 osob.

Projekt přinese další zkvalitnění vzdělávání v oblasti MZU - scénáře seminářů a kurzů, výukové metodické materiály, metodický portál a sborník z konference, které budou k dispozici k dalšímu využití – např. pro možnost opakování seminářů pro další vzdělavatele v následujících letech a budou též sloužit jako metodická podpora vzdělavatelů. Výsledkem projektu budou rovněž zvýšené dovednosti 500 proškolených vzdělavatelů v oblasti metod využitelných pro kvalitní vzdělávání na principech MZU. Mezi následné výsledky můžeme zařadit posílení vztahu k místu, rozvoj občanské angažovanosti ve prospěch životního prostředí a udržitelného rozvoje u příjemců, se kterými proškolení lektoři budou dále pracovat.

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

www.sfzp.cz, www.mzp.cz

  

Nákupní košík

Váš nákupní košík je prázdný.
Navštivte náš e-shop!

České hory