Domů | Mapa stránek

english deutsch polski

Kontakt dětí s přírodou

Proč děti potřebují kontakt s přírodou? Co způsobuje jeho nedostatek?
Jaký vliv má kontakt s přírodou na psychický vývoj jedince?

Přijměte pozvání na celostátní konferenci “KONTAKT DĚTÍ S PŘÍRODOU”, která se uskuteční 16.-18.11. v domě DOTEK v Horním Maršově.

Konference je složena z přednášek a praktických workshopů českých i zahraničních lektorů. Podrobné informace naleznete v příloze. Na konferenci je možné se přihlašovat do 13. 11. 2015.

SEVER-kontakt-deti-s-prirodou (3).

PROGRAM KONFERENCE

Pondělí:

čas

Lektor program
12:30 – 14:00 Oběd, příjezd, ubytování
14:00 – 14:30 Jirka Kulich (SEVER), Filip Chmel (LLM) Slavnostní zahájeni, zahajovací rituál
14:30 – 15:30 Šárka Křepelková (FSS MU Brno, Prázdninová škola Lipnice) Vliv kontaktu s přírodním prostředím na lidskou psychiku
15:30 – 15:50 Coffee break
15:50-16:50 Jan Činčera (TU Liberec, FSS MU Brno) Klíčové zkušenosti a zážitky významné pro formování vztahu člověka k přírodě
17:00-19:00 Geoff Cooper (UK) Outdoorové vzdělávání v ekologické výchově, příklady a zkušenosti z Velké Británie. (přednáška s překladatelem)
19:00-20:00 Večeře
20:15-21:15 Blažena Hušková Panelová diskuze: Odcizování dětí přírodě – Proč si děti nehrají venku, proč se bojí přírody? Syndrom odcizení přírodě. Polední dítě v lese.Panelisti: Křepelková, Kulich, Gotlieb, Chmel, Šlechtová
21:20-21:40 Tomáš Hawel (SEVER) Představení webu jděteven.cz

 

Úterý:

čas Lektor Program
7:00 – 8:15 Snídaně
8:15 – 9:00 Romana Pálková (Ekocentrum Sluňákov) Představení vzdělávacího modelu real world learning (RWL) (http://www.rwlnetwork.org/rwl-model.aspx)
9:00 – 10:00 Thorsten Ludwig (GER) Hodnoty a rámce – představení oblastí metody real world learning (přednáška s překladatelem)
Coffee break
10:20 – 13:00 Thorsten Ludwig a Anne Wieblitz (GER) Workshop: Hodnoty a rámce (values and frames) – praktická práce s oblastmi metody RWL. (workshop s překladatelem)
Anna Šlechtová(Junák, ekoodbor) Workshop:Jak využívá kontakt s přírodou metodika příroda okolo nás v Junáku.
Romana Pálková (Ekocentrum Sluňákov) Workshop: Praktická práce s oblastmi zkušenost, rozvíjení kompetencí metody real world learning.
13:15 – 14:30 Oběd
14:40-17:15 Geoff Cooper (UK) Workshop – Kontakt s přírodou metodické přístupy:Praktické využití outdoorového vzdělávání jako prostředek pro kontakt s přírodou. (workshop s překladatelem).
Anne Wieblitz (GER) Workshop – Kontakt s přírodou metodické přístupy:Wilderness awareness – jak učí dovednosti pro pobyt v přírodě v Německu. (workshop s překladatelem)
Filip Chmel (Liga lesní moudrosti) Kontakt s přírodou metodické přístupy: Jak pracuje s kontaktem dětí s přírodou vzdělávací metoda Ligy lesní moudrosti.
17:30 -18:00 Jan Činčera (TU Liberec, FSS MU Brno) Reflexe modelu RWL a jeho význam pro kontakt dětí s přírodou + použití v české praxi
18:15 – 19:15 Večeře
19:30 – 21:00 Ivana Šircová (VŠTVS Palestra s.r.o, Projekt Odyssea) S dětmi v přírodě

 

Středa:

čas Lektor Program
7:00 – 8:30 Snídaně
8:30 – 10:00 Soňa Tichá (MENDELU Brno) Workshop: Základní dovednosti pro kontakt s přírodouNeobvyklá dendrologie, aneb co lze v přírodě sníst na podzim.
Hana Kulichová (SEVER) Workshop: Základní dovednosti pro kontakt s přírodouKrajina na dotek – jak si začít s dětmi všímat přírody.
Lenka Lukášková (Lesní klub Mraveneček Vrchlabí) Workshop: Základní dovednosti pro kontakt s přírodouJak s dětmi začít chodit ven.
10:00 – 12:00 Jirka Kulich (SEVER) Závěrečná diskuzní dílna účastníků – přenositelnost výstupů do praxe aneb co dál?
12:00 – 13:30 Zakončení a oběd

 ANOTACE DÍLEN

Bc. Šárka Křepelková – Vliv kontaktu s přírodním prostředím na lidskou psychiku
Příroda a její potenciální vliv na utváření člověka. Co může dětem dát kontakt s přírodou?

RNDr. Blažena Hušková - Panelová diskuze: Odcizování dětí přírodě
Proč si děti nehrají venku, proč se bojí přírody? Syndrom odcizení přírodě. Polední dítě v lese. Povídání o tom s panelisty Šárkou Křepelkovou (z environmentálních studiíí MU a Prázdninové školy Lipnice), Jirkou Kulichem (seveřanem do morku kosti), Jaromírem Gotliebem (pedagogem, muzejníkem a hlavně milovníkem krajiny), Filipem Chmelem (náčelníkem Ligy lesní moudrosti), Annou Šlechtovou (skautkou, botaničkou a zaměstnankyní firmy Scientica).
Ing. Tomáš Hawel - Představení webu jděteven.cz
Představení projektu Vzdělávacího centra Tereza JDĚTE VEN. Webových stránek, které shrnují poznatky řečníků prvního dne a nabízejí konkrétní aktivit pro kontakt dětí přírodou.

Mgr. Romana Pálková - Představení vzdělávacího modelu real world learning (RWL)
Přednáška:
Metodika real world learning (http://www.rwlnetwork.org/rwl-model.aspx) vznikla ve spolupráci mnoha organizací po celé Evropě. Subjektem zapojeným do její tvorby za českou stranu byl Sluňákov – centrum ekologických aktivit města Olomouce. Cílem Real World Learning (Učení v přírodě) je prozkoumat a podělit se o úspěšné metody učení v přírodě, které podnítí podporu dlouhodobě udržitelného rozvoje. RWL věří, že pro mladé lidi je učení v přírodě jedním z nejlepších přístupů, jak se aktivně zapojovat do světa kolem nich, a poskytne jim motivaci k tomu, aby se zapojili do prozkoumání způsobů, jak přispět k lépe udržitelné přítomnosti a budoucnosti. Tento blok Vás seznámí s modelem ruky a jejími oblastmi.
Představení vzdělávacího modelu real world learning (RWL)
- přístup real world learning motivuje učitele ke vzdělávání svých žáků v reálném prostředí (v lese, v obchodě, na ulici, u řeky) místo abstraktního vzdělávání ve školní třídě. Po 3 roky hledali učitelé a lektoři cesty a způsoby, jak sloučit tento přístup (výuka venku v reálném prostředí) a současně vést žáky k šetrnému způsobu života. Na co přišli lidé z Německa, Anglie, Itálie, Maďarska, Slovinska a Česka? To zjistíme společně v krátké (spíše přednáškové) dílně.

Workshop:
Praktická práce s oblastmi učení ze zkušeností, přenositelnost, rozvíjení kompetencí metody real world learning. Praktické nápady a aktivity, jak venku s dětmi rozvíjet kompetence pro šetrný způsob života. Budeme pátrat, objevovat, přemýšlet, prožívat příběh a taky trochu vyrábět.

Thorsten Ludwig - Hodnoty a rámce – představení oblastí metody real world learning (přednáška s překladatelem)
Thorsten Ludwig je předseda Evropské asociace interpretace místního dědictví. Mimo jiné se podílí i na vzniku vzdělávacích metodik zaměřených na Hodnoty a rámce http://valuesandframes.org/. Tuto oblast rozvíjel i v rámci tvorby metodiky RWL. Na workshopové části bude spolupracovat s lektorkou ekologické výchovy Anne Wieblitz z organizace Wilderness awareness.

Ivana ŠIRCOVÁ - S dětmi v přírodě
Autorka knihy S dětmi v přírodě (http://obchod.portal.cz/s-detmi-v-prirode/) nabídne zamyšlení nad přírodou jako hodnotou pro dnešního člověka – příroda jako zdroj výchovy, jako prostor pro činnosti, jako příležitost pro svobodný osobní rozvoj, dar volnosti a místo k uklidnění. Povídání o významu spontánních aktivit dětí v přírodě. Co můžeme udělat pro sblížení dětí s přírodou? Povzbuzení pro rodiče. Jak vznikala knížka S dětmi v přírodě. Bezprostřední kontakt s přírodou a jeho prožitek.
Ing. Soňa Tichá, Ph.D., ÚLBDG LDF MZLU Brno
Neobvyklá dendrologie, aneb co (možná) nevíte o dřevinách je zaměřena na zajímavosti o stromech a keřích jak domácích, tak pěstovaných v parcích a na zahradách. Seznamuje s neobvyklými druhy jedlými a nebo naopak jedovatými, s léčivými a i jinak zajímavými dřevinami, znalosti je možno využít při výuce botaniky, na vycházkách i na školních zahradách. V praktické části jsou demonstrovány jednoduché možnosti využití nebo experimenty s plody, listy, květy a dalšími částmi dřevin (podle místních možností a ročního období).

Nákupní košík

Váš nákupní košík je prázdný.
Navštivte náš e-shop!

České hory