Domů | Mapa stránek

english deutsch polski

Festival NAIFF v domě DOTEK

Rubrika: Univerzální archiv

Jediný český festival dokumentárních filmů o domorodých lidech NAIFF bude již podruhé hostem v Horním Maršově! Nenechte si ujít zajímavé krátké snímky na aktuální téma uprchlictví, pěstování palmového oleje nebo mizení domorodých kultur, které jinde než v Praze, Brně a domě DOTEK neuvidíte!  Promítáme v sobotu 19. března, vstupné dobrovolné.Letošní ročník se věnuje současným problémům lidstva z pohledu těch, kteří jsou v samotném epicentru dění. Poznejte život v uprchlických táborech,romských osadách nebo mezi domorodci z buše a podívejte se na svět očima jejich obyvatel. Po každé projekci bude následovat diskuze o tématu.

Přijet můžete na pouze na vybraný film nebo s námi strávit celé odpoledne. Těšíme se na vás!

PROGRAM:
15:00 – 17:30
Borderline (30 minut)
Série dokumentů Borderline (Spain, Italy, Mediterranean, Turkey, France, Bulgaria), režie Stefano Liberti 2015.
Pásmo krátkých snímků přináší svědectví z jednotlivých hraničních přechodů či širého moře, přes které se lidé snaží dostat do Evropy.
Crossing Borders (22 minut)
režie: Michal Pavlásek
Film konfrontuje české publikum s některými stereotypy, které o uprchlících panují a představí motivace dobrovolníků, kteří se migrujícím snaží umenšit jejich strádání.
Kateřinka (25 minut)
režie: Ivan Golovnev
Severovýchod Sibiře, Rusko. Malé chantyjské děvčátko Katerina pozoruje a snaží se chápat vnější svět. Učí se hlasům lidí, zvířat a dalších bytostí. Postupně se přibližuje k neznámu a neznámo se přibližuje k ní – nedaleko od jejich nomádského tábora se objevuje těžební ropná věž.
Baronka a Baron (20 minut)
Režie: Nadežda Popová
Baron a jeho žena jsou nejstaršími obyvateli cikánské osady. Zatímco vzpomínají na svoji nomádskou minulost, truchlí nad mizejícími tradicemi svých lidí.
17:30 – 20:00
Příběh lidí z buše (60 minut)
Kdesi v Africe, v srdci pouště Kalahari, tluče puls velmi starého národa – lidí z buše. Pronásledovaní, masakrovaní, vyhánění z půdy, kterou zdědili po předcích, jsou v dnešní době ohroženi vyhynutím. Pokud by vymřeli jejich tradice, zpěv a smích, přišli bychom o jednu z posledních skupin lovců-sběračů na planete.
Zajatci bílého boha (60 minut)
Režie: Steve Lichtag
Domorodý horský národ Akha žijící na území zlatého trojúhelníku se absurdně stává obětí rozvojových programů západních civilizací. Mladý český výzkumník se opakovaně do těchto oblastí vrací, aby kmeni Akha pomohl. Postupem času se s vesničany natolik sblíží, že ho mezi sebe přijímají. Čím více do problematiky mezinárodní pomoci proniká, tím více se stává pro některé západní organizace na území Thajska a Laosu nežádoucím. Za dramatických okolností je donucen tuto oblast opustit a přináší tak otřesná svědectví o humanitární katastrofě, která tento národ likviduje.
Film byl v roce 2008 oceněn Speciální cenou na festivalu Envirofilm, ceny Grand Prix obdržel na Russian Anthropological Film Festival, na festivalu Ekofilm, Festivalu horských filmů, na festivalu Týká se to také tebe a Hlavní cenu získal na festivalu Ekotopfilm.
20:15 – 22:30
Ztraceni v palmovém oleji (60 minut)
Palmový olej používaný pro výrobu biopaliv bývá označován za udržitelné řešení světových energetických problémů. Podle direktiv EU bude muset, do roku 2030, veškeré palivo obsahovat minimálně 20% biopaliva. Zaslouží si ale palmový olej „zelené“ renomé? Jaká je lidská a enviromentální cena za současnou explozí plantáží palmového oleje? Dokumentární film Lost in Palm Oil pátrá po tom, jak pěstování palmového oleje přispívá ke globálnímu oteplování. Odkryje, jak jsou domorodé kmeny vytlačovány ze své půdy, řeky a vodní zdroje znečišťovány a deštné pralesy ničeny dravým průmyslem palmového oleje.
Lingvisté (60 minut)
Režie: Seth Kramer, Daniel A. Miller a Jeremy Newberger
Odhaduje se, že na světě existuje 7,000 jazyků, polovina z nich zmizí koncem tohoto století. Film The Linguists následuje Davida Harrisona a Gregoryho Andersona, vědce, kteří závodí s časem, aby stihli zaznamenat jazyky na okraji vyhynutí. Na Sibiři, v Indii a Bolívii, je rozhodnutí lingvistů zkoušeno silami umlčující jazyky: institucionalizovaný rasismus a následný ekonomický neklid. Cesta zavede Davida a Grega hluboko do srdce kultur, kterým hrozí zánik jejich jazyka.

Proč jít na film z nabídky festivalu NAIFF?

V dnešní době žije na Zemi přibližně 350 milionů domorodých lidí ve více než sedmdesáti zemích. Někdy jako většinová část populace, ovšem častěji jako minority. Domorodí lidé žijí v souladu s přírodou, o kterou se starají, a opatrují ji. Životy domorodých národů jsou úzce spjaty s jejich životním prostředím, ze kterého čerpají jídlo a přístřeší. Země jim zároveň slouží jako duchovní kotva, kterou po věky opatrují.
Pokud se podíváme, kde domorodé národy žijí a kde je nejzachovalejší biologická rozmanitost, spatříme naprostou shodu. Ne náhodou. O své životní prostředí domorodé národy pečovaly po staletí. A pokud do jejich teritorii nezavitá externí činitel, budou v tom pokračovat i nadále. Odhaduje se, že na této planetě existuje okolo 6000 jazyků. Z toho čtyřmi tisíci hovoří domorodí lidé. Pokud se podíváme na mapu, zjistíme, že jazyková a kulturní rozmanitost má přímou úměru k rozmanitosti biologické. Právě proto je třeba si uvědomit, že domorodí lidé jsou pro globální zájmy nepostradatelní. Tím, že ochráníme přírodní národy, ochráníme kulturní a jazykovou rozmanitost, zároveň však i rozmanitost biologickou.

• Domorodí lidé jsou nejchudšími z chudých. Nejzákladnější produkty jako jídlo, obuv či očkování jsou pro ně cenově nedosažitelné.
• Domorodí lidé vykazují nejvyšší hodnoty chudoby, dětské úmrtnosti či negramotnosti a naopak nejnižší hodnoty naděje dožití.
• Mnoho domorodých národů dotčených kolonialistickými praktikami dnes čelí sociálním problémům, jako jsou například sebevraždy, fyzické a emocionální strádání, alkoholismus či jiné formy závislostí.
• Rozvojové programy vlád v zemích, kde domorodé národy žijí, mnohdy vytvářejí či podporují podmínky pro asimilaci a závislost domorodých etnik na většinové společnosti.

Festival NAIFF se pokusí divákům představit dnešní život domorodých lidí v různých kulturních areálech prostřednictvím dokumentárních filmů, přednášek a diskusí.

facebook twitter

Nákupní košík

Váš nákupní košík je prázdný.
Navštivte náš e-shop!

České hory