Domů | Mapa stránek

english deutsch polski

Stálá nabídka výukových programů pro MŠ

V katalogu níže  naleznete nabídku krátkodobých výukových programů pro mateřské školy nabízených Střediskem ekologické výchovy  SEVER, Základní článek Hnutí Brontosaurus ve spolupráci s obecně prospěšnou společností Středisko ekologické výchovy SEVER Hradec Králové, o.p.s. pro rok 2020/2021

CHARAKTERISTIKA PROGRAMŮ

Programy jsou zaměřené na ochranu a poznávání přírody, ochranu životního prostředí a udržitelný způsob života a také na zlepšení vztahů ve skupině. Jsou určeny zejména předškolním dětem a jsou komponovány tak, aby v dětech podporovaly všeobecný rozvoj a pomáhaly pěstovat žádoucí kompetence: samostatné myšlení a jednání, schopnost spolupráce, tolerance, vcítění se, ale i schopnost prožívat a své pocity vyjadřovat. Svým obsahem i formou odpovídají zařazení do několika vzdělávacích oblastí. V široké škále využívají prvků dramatické výchovy, kooperativního vyučování, smyslových a pohybových her i dalších aktivizačních prostředků a kladou si za cíl děti nejen informovat, ale formou konkrétního prožitku v nich vzbudit zájem o danou tématiku.

 

 

Mrkvička

Autor: SEVER | Rubrika: Královéhradecký kraj-programy-MŠ

SEVER nabízí mateřským školám se zájmem o ekologickou výchovu možnost přihlásit se do sítě Mrkvička, kterou na celostátní úrovni administruje Síť středisek ekologické výchovy Pavučina (SSEV). V rámci sítě jsou přihlášeným mateřským školám rozesílány metodické a informační materiály k ekologické výchově (minimálně 4krát ročně). Další službou poskytovanou školám jsou pravidelné elektronické rozesílky pozvánek a informací z oblasti EVVO. (Celý příspěvek…)

Pokračovat ve čtení >

Nákupní košík

Váš nákupní košík je prázdný.
Navštivte náš e-shop!

České hory