Domů | Mapa stránek

english deutsch polski

Stálá nabídka výukových programů pro SŠ

Nabídku krátkodobých výukových ekologických programů nabízených Střediskem ekologické výchovy SEVER, Základní článek Hnutí Brontosaurus ve spolupráci s obecně prospěšnou společností Středisko ekologické výchovy SEVER Hradec Králové, o.p.s. naleznete níže.

CHARAKTERISTIKA PROGRAMŮ

Programy jsou zaměřené na poznávání přírody, ochranu životního prostředí a udržitelný způsob života, ale také na zlepšování vztahů ve skupině. Obsah vychází z osnov jednoho či více předmětů. Programy kladou důraz na mezipředmětový
přístup k dané problematice a na interaktivní metody. V široké škále využívají prvků kooperativního vyučování, simulačních a diskusních aktivit a dalších netradičních forem výuky. Kladou si za cíl žáky nejen informovat, ale formou konkrétního prožitku v nich vzbudit zájem o danou tématiku. Programy lze dobře využít při realizaci ŠVP. Nabízené výukové programy naplňují zejména vzdělávací oblasti: Člověk a příroda, Člověk a společnost a Jazyk a jazyková komunikace a zejména průřezové téma: Environmentální výchova a dílčím způsobem i Osobnostní a sociální výchova, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech.

SEVER-kratkodobe-programy-SS

M.R.K.E.V.

Autor: SEVER | Rubrika: Královéhradecký kraj-programy-1.st.ZŠ, Královéhradecký kraj-programy-2.st.ZŠ, Královéhradecký kraj-programy-SŠ

Středisko ekologické výchovy a etiky SEVER nabízí školám (ZŠ a SŠ) se zájmem o ekologickou výchovu možnost přihlásit se do sítě M.R.K.E.V. (Metodika a realizace komplexní ekologické výchovy), kterou na celostátní úrovni administruje Síť středisek ekologické výchovy Pavučina, z. s. V rámci sítě jsou přihlášeným školám a koordinátorům EVVO rozesílány metodické a informační materiály k ekologické výchově včetně časopisu pro ekogramotnost Bedrník (minimálně 4x ročně). Další službou poskytovanou školám jsou pravidelné elektronické rozesílky pozvánek a informací z oblasti EVVO. (Celý příspěvek…)

Pokračovat ve čtení >

Nákupní košík

Váš nákupní košík je prázdný.
Navštivte náš e-shop!

České hory