Domů | Mapa stránek

english deutsch polski

Síť envir.center-Realizované akce

Školní koordinátor vzdělávání pro udržitelný rozvoj – zkušenosti z pilotního vzdělávacího modulu

Autor: SEVER | Rubrika: Pro pedagogy, Pro veřejnost, Síť envir.center-Realizované akce

Školní koordinátor vzdělávání pro udržitelný rozvoj

 

V letech 2017 – 2018 realizoval SEVER Horní Maršov o.p.s. díky podpoře České rozvojové agentury projekt Školní koordinátor vzdělávání pro udržitelný rozvoj – pilotní vzdělávací modul.

Projekt reagoval na situaci, kdy ve školách chybí učitelé schopní uceleně a kvalitně uchopit (a to nejen obsahově, ale i metodicky) téma udržitelného rozvoje, které prolíná více předměty. Jde o poměrně složitou problematiku, která se ve vlastní výuce objevuje zřídka a v ŠVP (školní vzdělávací program) je často jen zařazena formálně.

Bohužel, problematika udržitelného rozvoje není dostatečně zohledněna ve stávajících rámcových vzdělávacích programech pro jednotlivé stupně vzdělávání a je otevřenou otázkou, jaký prostor se jí dostane při jejich probíhající revizi. Největší prostor pro vzdělávání k udržitelnému rozvoji zatím ve školách poskytují průřezová témata, zejména průřezové téma Environmentální výchova (resp. „Člověk a prostředí“ na středních odborných školách) a Myšlení v evropských a globálních souvislostech, avšak bez vzájemných návazností.

Hlavním smyslem projektu bylo vytvoření a praktické ověření vzdělávacího modulu pro pedagogy a dále předložení návrhu na implementaci problematiky vzdělávání k udržitelnému rozvoji do RVP a na doplnění Standardu studia k výkonu specializované činnosti v oblasti environmentální výchovy. Role školních koordinátorů  EVVO je vpodstatě jedinou rolí oficiálně stanovenou školskými dokumenty (metodický pokyn k environmentálnímu vzdělávání ve školách a školských zařízeních, Standard studia k výkonu specializované činnosti v oblasti environmentální výchovy), která má k udržitelnému rozvoji blízko a koordinátoři EVVO se částečně této problematice už teď věnují. Domníváme se, že koordinátoři EVVO mohou svou stávající roli po vhodném doškolení rozšířit na vzdělávání pro udržitelný rozvoj jako celek. Proto jsme navrhli v rámci projektu již zmíněný vzdělávací modul v rozsahu 112 vyučovacích hodin, získali jsme na něj akreditaci MŠMT a ověřili jej se 14 zájemci. Vzdělávání se soustředilo především na to, jak učit o udržitelném rozvoji, jak kvalitně obsahově i metodicky rozvíjet toto téma ve výuce. Výstupem bylo vytvoření vlastních učebních celků, které tito učitelé ověřili ve školní výuce.

Manuál zahrnující 14 celků najdete zde: Školní koordinátor VUR_ucebni_celky

Ověřený vzdělávací modul byl metodicky popsán a zároveň byl vytvořen návrh na jeho implementaci do stávajících dokumentů (návaznost na RVP, na Standard studia k výkonu specializované činnosti v oblasti environmentální výchovy) a předložen k vyjádření příslušným subjektům působícím v oblasti vzdělávání pedagogů, udržitelného rozvoje a globálního rozvojového vzdělávání.

Pokud by se podařilo tyto návrhy prosadit, mohl by být posléze Standard studia chápán jako Standard studia pro vzdělávání k udržitelnému rozvoji, znamenalo by to významný krok k tomu, aby koordinátorům vzdělávání k udržitelnému rozvoji bylo oficiálně zajištěno postavení specialistů (což by se ovšem současně neobešlo bez definování jejich pozice např. ve vyhlášce MŠMT o výkonu dalším vzdělávání pedagogických pracovníků jako je tomu nyní u koordinátorů EVVO).

Pokud byste se chtěli dozvědět další bližší informace, rádi vám je poskytneme.

Hana Kulichová, koordinátorka projektu, Středisko ekologické výchovy SEVER Horní Maršov, hana.kulichova@ekologickavychova.cz


 

 

 

 

Pokračovat ve čtení >

Pomozte SEVERu – nakupujte přes GIVT

Autor: SEVER | Rubrika: Aktuality - Královéhradecko, Aktuality - Trutnovsko-Krkonoše, Aktuálně na faře, DOTEK, DOTEK-Podpora, Hlavní stránka, Pro firmy, Pro pedagogy, Pro veřejnost, Pro veřejnost-archiv akcí HK, Pro veřejnost-nabídka akcí HK, Síť envir.center-Realizované akce, Univerzální archiv

Milí přátelé SEVERu, pokud byste nás chtěli podpořit a přitom ztratit jen pár vteřin času, tak si na nás vzpomeňte během nákupů přes internet a nakupujte před doménu GIVT – pokud si vyberete náš profil, tak nám připadne malé procento z Vašeho nákupu aniž byste tím zaplatili něco navíc. Předem Vám velmi děkujeme.
Zde jsou upřesňující ínformace:

Profil SEVER na GIVTu je zde: https://givt.cz/stredisko-ekologicke-vychovy-sever-horni-ma…

Pokračovat ve čtení >

DEN ZEMĚ 2011

Autor: SEVER | Rubrika: Síť envir.center-Realizované akce

15.dubna (9.00-11.00)

v prostorách Kina Máj v Litoměřicích se promítne film „Strážce divočiny“.

pozvánka : [download label="Lit Ekofilm - pozvánka školám"]http://sever.ekologickavychova.cz/wp-content/uploads/2012/12/Lit-Ekofilm-pozvánka-školám1.doc[/download] (Celý příspěvek…)

Pokračovat ve čtení >

Seminář – Od babky kořenářky k vodníkovi aneb praktická ekologická výchova pro mladší děti

Autor: SEVER | Rubrika: Síť envir.center-Realizované akce

lektrorka : Mgr. Jana Modrá

kdy : Středa 27.4. 2011 9:00 – 14:00

kde : v prostorách Střediska ekologické výchovy SEVER v Litoměřicích

určeno pro pedagogické pracovníky z MŠ, 1. stupňů základních a speciálních škol (Celý příspěvek…)

Pokračovat ve čtení >

Seminář – “Aktivity v přírodě”

Autor: SEVER | Rubrika: Síť envir.center-Realizované akce

30. března 2011, středa, 9:00-14:00

Aktivity v přírodě a jejich využití pro osobnostní a sociální rozvoj dětí

Lektorka: Mgr. Ivana Šircová,VŠTVS PALESTRA

kde: Středisko ekologické výchovy SEVER Litoměřice, Masarykova 35 (Celý příspěvek…)

Pokračovat ve čtení >

Seminář „Den věnovaný přírodním zajímavostem CHKO České středohoří“

Autor: SEVER | Rubrika: Síť envir.center-Realizované akce

Termín semináře: 25. 3. 2011
Doba trvání semináře: od 10:00 do 15:00
Místo setkání účastníků: Středisko ekologické výchovy SEVER, Masarykova 35, Litoměřice
Účast na semináři bude pro všechny pedagogy bezplatná. (Celý příspěvek…)

Pokračovat ve čtení >

Cyklohappening v Litoměřicích

Autor: SEVER | Rubrika: Síť envir.center-Realizované akce

Peloton určený žákům ZŠ i studentům SŠ spojený se soutěží o nejlépe
vyzdobenou cyklistickou přilbu.
Délka plánované trasy 4 km.

Pokračovat ve čtení >

Seminář – Jana Modrá Seminář – Od babky kořenářky k vodníkovi anebo praktická ekologická výchova

Autor: SEVER | Rubrika: Síť envir.center-Realizované akce

Středa 27. dubna 2011

Středisko ekologické výchovy SEVER v Litoměřicích pořádalo seminář – “Od babky kořenářky k vodníkovi anebo praktická ekologická výchova pro mladší děti“. Akce proběhla za velké účasti 19 učitelů. Skvělá a zkušená lektrorka Jana Modrá opět zaujala svými dokonalými nápady i barevnými převleky pohádkových postav pro děti : jako babka kořenářka, víla Pampeliška a vodník Škeblička. (Celý příspěvek…)

Pokračovat ve čtení >

Seminář “Aktivity v přírodě”

Autor: SEVER | Rubrika: Síť envir.center-Realizované akce

Ve středu 30. března 2011 proběhl v prostorách SEV SEVER v Litoměřicích seminář určený pro pedagogy z MŠ, a ze ZŠ Speciální a Praktické s názvem ” Aktivity v přírodě.” Seminář pořádalo naše středisko již v loňském roce , protože měl veliký ohlas rozhodli jsme se znovu oslovit lektorku Mgr. Ivanu Šircovou z VŠTVS PALESTRA, která tento seminář loni i letos vedla. (Celý příspěvek…)

Pokračovat ve čtení >

Seminář – „Den věnovaný přírodním zajímavostem CHKO České středohoří“

Autor: SEVER | Rubrika: Síť envir.center-Realizované akce

V pátek 25. 3. 2011 proběhl v Litoměřicích, pod názvem Den věnovaný přírodním zajímavostem CHKO České středohoří, seminář pro pedagogy, pořádaný Střediskem ekologické výchovy SEVER. Pro 23 pedagogů z různých koutů Ústeckého kraje byly v dopoledních hodinách v prostorách ZŠ Na Valech, připraveny přednášky Mgr. Romana Kroufka na téma Orchideje CHKO České středohoří a Ing. Martina Vlčka s tématikou výskytu ještěrky zelené v kaňonu řeky Labe. (Celý příspěvek…)

Pokračovat ve čtení >

Nákupní košík

Váš nákupní košík je prázdný.
Navštivte náš e-shop!

České hory