Domů | Mapa stránek

english deutsch polski

Projekty

Příroda a obec jako nejlepší učebny – seminář o místně zakotveném učení a servisním učení

Autor: SEVER | Rubrika: > Aktuality ŠUŽ, Aktuality - Královéhradecko, Aktuality - Trutnovsko-Krkonoše, Aktuálně na faře, Hlavní stránka, Pro pedagogy

PROGRAM:

- zážitkové programy místně zakotveného učení Střediska ekologické výchovy SEVER v areálu DOTEK
- příspěvky zahraničních i českých účastníků a diskuse o MZU
- zážitkový večer a exkurze na výjimečná místa Krkonoš
- setkání se zajímavými zahraničními účastníky z ekocenter, univerzit a dalších organizací v Kanadě, USA, Velké Británii, Norsku, Německu, Belgii, Itálii a dalších zemích

Program bude v angličtině, s možností tlumočení do češtiny „do ucha“.
Odborným garantem setkání je Bob Jickling, emeritní profesor z kanadské Lakehead University, aktivní praktik, vyučující kurzy environmentální filozofie a zážitkového a venkovního vzdělávání; propagátor „Wild Pedagogies”.

Akce je akreditována v rámci DVPP. Odkaz na předběžnou přihlášku naleznete ZDE

Cena: 2500,- pro učitele / 1020,- pro ostatní účastníky. Možno hradit ze šablon.

Učitelům ZŠ a SŠ, kteří zpracují osobní reflexi a prezentaci o konferenci, proplatí SSEV Pavučina, z. s náklady ve výši 2500 Kč, takže budou mít účast zcela zdarma. Ostatní účastníci uhradí sníženou částku pouze za ubytování a stravu ve výši 1020 Kč. Účastnický poplatek zahrnuje program, ubytování, stravu (oběd – večeře – snídaně – oběd a drobné občerstvení v průběhu). Účastnický poplatek nezahrnuje příspěvek na cestu do místa konání.

Pokračovat ve čtení >

Tvoříme školní přírodní zahradu s žáky – školní zahradu pro biodiverzitu

Autor: SEVER | Rubrika: Aktuality - Královéhradecko, Aktuality - Trutnovsko-Krkonoše, Projekty

Projekt „Tvoříme školní přírodní zahradu s žáky – školní zahradu pro biodiverzitu“ byl realizovaný Střediskem ekologické výchovy SEVER, Základní článek Hnutí Brontosaurus v roce 2021 za podpory Ministerstva životního prostředí ČR.

Cílem projektu bylo vytvoření dlouhodobého vzdělávacího programu, který prostřednictvím participativního učení zapojí žáky do přeměny školních zahrad na zahrady přírodní, tím zvýší jejich kompetence pro environmentálně odpovědné jednání a zároveň zvýší biodiverzitu na školních zahradách.

Do projektu byly zapojeny čtyři školy z Trutnovska (ZŠ Montessori Trutnov, ZŠ Vlčice, ZŠ Velké Svatoňovice ZŠ 5. května Dvůr Králové nad Labem), které prošly vzdělávacím programem „Tvoříme školní přírodní zahradu s žáky – školní zahradu pro biodiverzitu“, ten se skládal ze čtyř samostatných bloků, mezi nimiž měli žáci samostatnou práci.

1) blok „přírodní zahrada“- Během prvního bloku programu navštívila zapojená třída přírodní zahradu na DOTEKu. Pro žáky byl připraven lektorovaný program, který je seznámil s myšlenkou přírodních zahrad, jejich významem a přírodními prvky, které se v ní vyskytují.

2) blok „školní zahrada“ – Během druhého bloku programu navštívil lektor školní zahradu zapojené třídy a společně s žáky prozkoumal jejich zahradu, zjistil její základní charakteristiky a co je potřeba, aby se zahrada stala zahradou přírodní.

3) třetí blok „budujeme přírodní zahradu“ – Tentokrát opět lektor vyjel na školní zahradu zapojené třídy a společně s žáky vybere jeden či více přírodních prvků, které by mohli do zahrady sami vytvořit. Lektor s nimi řešil, jak daný přírodní prvek vybudovat, co k tomu budou potřebovat, jak si rozdělit role v týmu a jak připravit zahradní slavnost.

4) čtvrtý blok „zahradní slavnost“ – Během posledního bloku představí žáci jednak svůj zahradní plán (jak přeměnit školní zahradu v přírodní) a jednak nově vytvořený přírodní prvek v zahradě. Na zahradní slavnost žáci pozvou své spolužáky, rodiče, vedení školy či obce.

Díky tomuto projektu tak na školních zahradách byly vysázeny plodonosné keře, bylinky, vybudovány vyvýšené záhony, budky pro ptáky a mnoho dalšího.

Součástí projektu byl dále seminář pro pedagogy na téma “Jak využít školní zahradu pro vzdělávání” a dvě informativní setkání k realizaci projektu.

 

V případě zájmu o podrobnější informace, prosím, kontaktujte koordinátorku projektu Šárku Škodovou (sarka.skodova@ekologickavychova.cz).

Projekt byl podpořen Ministerstvem životního prostředí, projekt nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP“

www.mzp.cz

Pokračovat ve čtení >

Pomozte SEVERu – nakupujte přes GIVT

Autor: SEVER | Rubrika: Aktuality - Královéhradecko, Aktuality - Trutnovsko-Krkonoše, Aktuálně na faře, DOTEK, DOTEK-Podpora, Hlavní stránka, Pro firmy, Pro pedagogy, Pro veřejnost, Pro veřejnost-archiv akcí HK, Pro veřejnost-nabídka akcí HK, Síť envir.center-Realizované akce, Univerzální archiv

Milí přátelé SEVERu, pokud byste nás chtěli podpořit a přitom ztratit jen pár vteřin času, tak si na nás vzpomeňte během nákupů přes internet a nakupujte před doménu GIVT – pokud si vyberete náš profil, tak nám připadne malé procento z Vašeho nákupu aniž byste tím zaplatili něco navíc. Předem Vám velmi děkujeme.
Zde jsou upřesňující ínformace:

Profil SEVER na GIVTu je zde: https://givt.cz/stredisko-ekologicke-vychovy-sever-horni-ma…

Pokračovat ve čtení >

Nabídka vzdělávání k udržitelnému provozu kanceláře

Autor: SEVER | Rubrika: Pro pedagogy, Pro veřejnost, Udržitelný provoz kanceláře, Vzdělávání veřejnosti

Vážený pane, vážená paní,
dovolte nám, abychom Vaši instituci/organizaci oslovili s nabídkou Vzdělávacích seminářů k udržitelnému provozu kanceláře, které Vám umožní si rozšířit nebo prohloubit Vaše znalosti a dovednosti v oblasti udržitelného rozvoje zaměřeného na udržitelný provoz kanceláře.

(Celý příspěvek…)

Pokračovat ve čtení >

NEDĚLÁM TO PRO SEBE aneb podpora spolupráce a dialogu mezi mladými lidmi, pracovníky s mládeží a osobami odpovědnými za různé oblasti ve městech

Autor: SEVER | Rubrika: Nedělám to pro sebe

V letošním roce Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory – SEVER Brontosaurus Krkonoše zahájilo, ve spolupráci s Národní sít Zdravých měst (NSZM), realizaci projektu „NEDĚLÁM TO PRO SEBE aneb podpora spolupráce a dialogu mezi mladými lidmi, pracovníky s mládeží a osobami odpovědnými za různé oblasti ve městech“.

Projekt byl podpořen v rámci programu Mládež v akci, jehož cílem je podnítit spolupráci a strukturovaný dialog mezi mladými lidmi ve věku od 15 do 30 let a osobami odpovědnými za různé oblasti politiky na komunální úrovni.

Projekt je koncipován takovým způsobem, aby mladí lidé ztratili obavy z diskuze, získají povědomí o aktuálním dění v místě svého bydliště a aktivně se zapojili do odhalování a řešení problémů měst ve kterých žijí.

Žáci základních a středních škol se setkávají s komunálními politiky a úředníky, společně diskutují problémy, které ve městech trápí mladé lidi a hledají jejich řešení.

První fází projektu je realizace tzv. Mladých fórech. Prostřednictvím těchto fór mají mladí lidé z různých míst České republiky možnost podílet se na rozhodování o dalším rozvoji měst a prosadit do jisté míry zájmy své generace.

Na Mladá fóra navazují tematicky zaměřené diskusní kulaté stoly. Ty umožní cíleně řešit a plánovat jednu vybranou oblast nebo problém a poskytují větší diskusní prostor pro konkrétní téma. Výběr témat vychází z již vytipovaných problémů (výstupů z Mladých fór).

Třetí fází projektu jsou cílená školení, která navazují na výsledky kulatých stolů. Cílem těchto školení je příprava mladých lidí na aktivní zapojení do řešení dané problematiky.

V závěru projektu bude realizována celostátní konference, v rámci které budou představeny příklady dobré praxe v zapojených městech (zakládání Dětských zastupitelstev, akce pro mladé ve městě, osvětové akce a kampaně vedené mladými lidmi).

Projektu volně navazuje na předchozí úspěšný projekt Národní sítě zdravých měst „Mládež v akci“, který se setkal s velkým kladným ohlasem ze strany škol i měst a obcí.

Pokračovat ve čtení >

Seminář QUESTING

Autor: SEVER | Rubrika: Aktuality - Královéhradecko, Hledačka nás spojuje, Interpretace krajiny v chráněných územích, Pro veřejnost

Chtěli byste vyzkoušet tvorbu hledačky? Přihlaste se na dvoudenní seminář! 27. – 28. 6. 2014

Seminář se z důvodu malého počtu účastníků přesouvá na ŘÍJEN

10.10.2014 od 13:00- sraz u Stříbrného rybníka (Hradec Králové) na zastávce MHD.

 

Zveme všechny kreativní lidi, kteří si chtějí osvojit metodu questingu, díky níž lze interpretovat přírodně hodnotná místa, zažít společné putování a vytvořit hledačku v přírodním parku Orlice. Můžete se těšit na nové zážitky z říční krajiny, nabyté dovednosti a možná i nová přátelství.

Neznáte metodu questingu? Nevíte, co je to quest? Podívejte se do přiložené pozvánky nebo na www.questing.cz

  • Dne 27. 6. 2014 (Pá) od 12:00 – 17:00 v učebně Střediska ekologické výchovy SEVER, Kavčí plácek, Hradec Králové
  • Dne 28. 6. 2014. (So) od 10:00 – 16:00 – začátek u Stříbrného rybníku v Hradci Králové, pěšky 8 km přírodním parkem Orlice do Krňovic, zpáteční cesta je možná vlakem z Třebechovic pod Orebem

Dvoudenní seminář je zdarma! Drobné občerstvení, čaj a káva zajištěna. Náklady na dopravu a ubytování si účastníci hradí sami.

Provázet Vás bude Mgr. Tereza Hejtmánková a Mgr. Marcela Veselá ze Střediska ekologické výchovy SEVER. Přihlášky zasílejte na email: marcela.vesela@ekologickavychova.cz nebo volejte na +420 739 203 209.

seminar_QUESTING

Pokračovat ve čtení >

Přehoď výhybku, nedívej se na svět černobíle!

Autor: SEVER | Rubrika: Globální výchovou za spravedlivější svět

zemekoule

Zajímají vás globálně rozvojová témata? Jak souvisí chudoba se stavem životního prostředí? Potřebujete inspiraci a nápady, jak tato složitá témata uchopit? V příručce globální výchovy, která vznikla pro potřeby učitelů prvního i druhého stupně základních škol v rámci mezinárodního projektu Global Literacy for a Fairer World! – Globální výchovou za spravedlivější svět!, naleznete řadu jednoduchých lekcí s popisem, doprovodnými materiály, pracovními listy a odkazy na extení materiály, které vám a vašim žákům usnadní hledání odpovědí na složité otázky dnešního propojeného světa a zároveň rozvíjejí klíčové kompetence žáků, především kompetenci komunikativní (čtení textu s porozuměním, vyjadřovací schopnosti, diskuse, vyjádření názorů a argumentace, získávání informací z filmu atd.) Kromě jiného zde naleznete základní popis konceptu “Filosofie pro děti”, s nímž mnohé z lekcí pracují. (Celý příspěvek…)

Pokračovat ve čtení >

Geologie pro všechny česko-polská geologická stezka

Autor: SEVER | Rubrika: Geologie pro všechny - o projektu

SEVER řídí projekt, který bude realizován ve spolupráci se ZŠ Žacléř a polským partnerem Domem tří kultur Parada.

Projekt je zaměřen na vybudování geologické expozice místních hornin v Žacléři a vytvoření

česko-polské geologické stezky. Snahou je vytvořit přeshraniční stezku a nabídnout turistům zajímavá místa v česko-polském příhraničí. Abychom neumísťovali další objekty do krajiny, nebudou na stezce informační tabule. Mapku a informace mohou návštěvníci získat stažením do chytrého telefonu pomocí QR kódu, nebo budou v infocentrech v papírové podobě.

Cílem je podpora šetrné turistiky, zatraktivnit nepříliš známá turistická místa a podpořit přeshraniční turistiku. Neméně důležitý je fakt, že se na celé realizaci podílejí žáci základní školy

a osvojí si tak spoustu znalostí a dovedností v geologii, vytváření a správě webových stránek, spolupráci na projektech, atd.

Projekt je spolufinancován z prostředků ERDF prostřednictvím Euroregionu Glacensis.

 

Pokračovat ve čtení >

Vyhlášena výzva k předkládání projektových žádostí škol zapojených do programu Škola pro udržitelný život

Autor: SEVER | Rubrika: Aktuality - Královéhradecko, Pro pedagogy, ŠUŽ 2012/2013-Aktuality

Nadace Partnerství a Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory – SEVER vyhlašují výzvu k předkládání projektových žádostí škol zapojených do programu Škola pro udržitelný život.
Pro více informací klikněte ZDE

Pokračovat ve čtení >

Webové stránky projektu

Autor: SEVER | Rubrika: Globální výchovou za spravedlivější svět

Výstupy projektu, které prozatím vznikly a budou vznikat i nadále můžete najít na adrese:

http://global-literacy.yolasite.com/

Zde je možné prohlížet prezentace a filmy na téma „Vše o naší škole“ a „Naše škola v krabici“, které vytvořili žáci v České republice, Polsku a Velké Británii.

Dále jsou k dispozici výukové filmy z Ghany vzniklé v rámci projektu.

V současné době vznikají materiály obsahující mnoho aktivit použitelných při začleňování tématu Výchova v evropských a globálních souvislostech. Tyto materiály budou pedagogům k dispozici hned po jejich přeložení, s největší pravděpodobností od května 2013.

Tento projekt je podpořen Evropskou komisí a Českou rozvojovou agenturou.

     

 

Pokračovat ve čtení >

Nákupní košík

Váš nákupní košík je prázdný.
Navštivte náš e-shop!

České hory