Domů | Mapa stránek

english deutsch polski

Projekty

Školní koordinátor vzdělávání pro udržitelný rozvoj – zkušenosti z pilotního vzdělávacího modulu

Autor: SEVER | Rubrika: Pro pedagogy, Pro veřejnost, Síť envir.center-Realizované akce

Školní koordinátor vzdělávání pro udržitelný rozvoj

 

V letech 2017 – 2018 realizoval SEVER Horní Maršov o.p.s. díky podpoře České rozvojové agentury projekt Školní koordinátor vzdělávání pro udržitelný rozvoj – pilotní vzdělávací modul.

Projekt reagoval na situaci, kdy ve školách chybí učitelé schopní uceleně a kvalitně uchopit (a to nejen obsahově, ale i metodicky) téma udržitelného rozvoje, které prolíná více předměty. Jde o poměrně složitou problematiku, která se ve vlastní výuce objevuje zřídka a v ŠVP (školní vzdělávací program) je často jen zařazena formálně.

Bohužel, problematika udržitelného rozvoje není dostatečně zohledněna ve stávajících rámcových vzdělávacích programech pro jednotlivé stupně vzdělávání a je otevřenou otázkou, jaký prostor se jí dostane při jejich probíhající revizi. Největší prostor pro vzdělávání k udržitelnému rozvoji zatím ve školách poskytují průřezová témata, zejména průřezové téma Environmentální výchova (resp. „Člověk a prostředí“ na středních odborných školách) a Myšlení v evropských a globálních souvislostech, avšak bez vzájemných návazností.

Hlavním smyslem projektu bylo vytvoření a praktické ověření vzdělávacího modulu pro pedagogy a dále předložení návrhu na implementaci problematiky vzdělávání k udržitelnému rozvoji do RVP a na doplnění Standardu studia k výkonu specializované činnosti v oblasti environmentální výchovy. Role školních koordinátorů  EVVO je vpodstatě jedinou rolí oficiálně stanovenou školskými dokumenty (metodický pokyn k environmentálnímu vzdělávání ve školách a školských zařízeních, Standard studia k výkonu specializované činnosti v oblasti environmentální výchovy), která má k udržitelnému rozvoji blízko a koordinátoři EVVO se částečně této problematice už teď věnují. Domníváme se, že koordinátoři EVVO mohou svou stávající roli po vhodném doškolení rozšířit na vzdělávání pro udržitelný rozvoj jako celek. Proto jsme navrhli v rámci projektu již zmíněný vzdělávací modul v rozsahu 112 vyučovacích hodin, získali jsme na něj akreditaci MŠMT a ověřili jej se 14 zájemci. Vzdělávání se soustředilo především na to, jak učit o udržitelném rozvoji, jak kvalitně obsahově i metodicky rozvíjet toto téma ve výuce. Výstupem bylo vytvoření vlastních učebních celků, které tito učitelé ověřili ve školní výuce.

Manuál zahrnující 14 celků najdete zde: Školní koordinátor VUR_ucebni_celky

Ověřený vzdělávací modul byl metodicky popsán a zároveň byl vytvořen návrh na jeho implementaci do stávajících dokumentů (návaznost na RVP, na Standard studia k výkonu specializované činnosti v oblasti environmentální výchovy) a předložen k vyjádření příslušným subjektům působícím v oblasti vzdělávání pedagogů, udržitelného rozvoje a globálního rozvojového vzdělávání.

Pokud by se podařilo tyto návrhy prosadit, mohl by být posléze Standard studia chápán jako Standard studia pro vzdělávání k udržitelnému rozvoji, znamenalo by to významný krok k tomu, aby koordinátorům vzdělávání k udržitelnému rozvoji bylo oficiálně zajištěno postavení specialistů (což by se ovšem současně neobešlo bez definování jejich pozice např. ve vyhlášce MŠMT o výkonu dalším vzdělávání pedagogických pracovníků jako je tomu nyní u koordinátorů EVVO).

Pokud byste se chtěli dozvědět další bližší informace, rádi vám je poskytneme.

Hana Kulichová, koordinátorka projektu, Středisko ekologické výchovy SEVER Horní Maršov, hana.kulichova@ekologickavychova.cz


 

 

 

 

Pokračovat ve čtení >

Pomozte SEVERu – nakupujte přes GIVT

Autor: SEVER | Rubrika: Aktuality - Královéhradecko, Aktuality - Trutnovsko-Krkonoše, Aktuálně na faře, DOTEK, DOTEK-Podpora, Hlavní stránka, Pro firmy, Pro pedagogy, Pro veřejnost, Pro veřejnost-archiv akcí HK, Pro veřejnost-nabídka akcí HK, Síť envir.center-Realizované akce, Univerzální archiv

Milí přátelé SEVERu, pokud byste nás chtěli podpořit a přitom ztratit jen pár vteřin času, tak si na nás vzpomeňte během nákupů přes internet a nakupujte před doménu GIVT – pokud si vyberete náš profil, tak nám připadne malé procento z Vašeho nákupu aniž byste tím zaplatili něco navíc. Předem Vám velmi děkujeme.
Zde jsou upřesňující ínformace:

Profil SEVER na GIVTu je zde: https://givt.cz/stredisko-ekologicke-vychovy-sever-horni-ma…

Pokračovat ve čtení >

Mladí pro Krkonoše

Autor: SEVER | Rubrika: Projekty

V minulých měsících se nám za pomoci Královehradeckého kraje podařilo uskutečnit projekt “Mladí pro Krkonoše”.

Zde je k naleznutí závěrečná zpráva: Mladí pro Krkonoše

Pokračovat ve čtení >

Nabídka vzdělávání k udržitelnému provozu kanceláře

Autor: SEVER | Rubrika: Pro pedagogy, Pro veřejnost, Udržitelný provoz kanceláře, Vzdělávání veřejnosti

Vážený pane, vážená paní,
dovolte nám, abychom Vaši instituci/organizaci oslovili s nabídkou Vzdělávacích seminářů k udržitelnému provozu kanceláře, které Vám umožní si rozšířit nebo prohloubit Vaše znalosti a dovednosti v oblasti udržitelného rozvoje zaměřeného na udržitelný provoz kanceláře.

(Celý příspěvek…)

Pokračovat ve čtení >

NEDĚLÁM TO PRO SEBE aneb podpora spolupráce a dialogu mezi mladými lidmi, pracovníky s mládeží a osobami odpovědnými za různé oblasti ve městech

Autor: SEVER | Rubrika: Nedělám to pro sebe

V letošním roce Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory – SEVER Brontosaurus Krkonoše zahájilo, ve spolupráci s Národní sít Zdravých měst (NSZM), realizaci projektu „NEDĚLÁM TO PRO SEBE aneb podpora spolupráce a dialogu mezi mladými lidmi, pracovníky s mládeží a osobami odpovědnými za různé oblasti ve městech“.

Projekt byl podpořen v rámci programu Mládež v akci, jehož cílem je podnítit spolupráci a strukturovaný dialog mezi mladými lidmi ve věku od 15 do 30 let a osobami odpovědnými za různé oblasti politiky na komunální úrovni.

Projekt je koncipován takovým způsobem, aby mladí lidé ztratili obavy z diskuze, získají povědomí o aktuálním dění v místě svého bydliště a aktivně se zapojili do odhalování a řešení problémů měst ve kterých žijí.

Žáci základních a středních škol se setkávají s komunálními politiky a úředníky, společně diskutují problémy, které ve městech trápí mladé lidi a hledají jejich řešení.

První fází projektu je realizace tzv. Mladých fórech. Prostřednictvím těchto fór mají mladí lidé z různých míst České republiky možnost podílet se na rozhodování o dalším rozvoji měst a prosadit do jisté míry zájmy své generace.

Na Mladá fóra navazují tematicky zaměřené diskusní kulaté stoly. Ty umožní cíleně řešit a plánovat jednu vybranou oblast nebo problém a poskytují větší diskusní prostor pro konkrétní téma. Výběr témat vychází z již vytipovaných problémů (výstupů z Mladých fór).

Třetí fází projektu jsou cílená školení, která navazují na výsledky kulatých stolů. Cílem těchto školení je příprava mladých lidí na aktivní zapojení do řešení dané problematiky.

V závěru projektu bude realizována celostátní konference, v rámci které budou představeny příklady dobré praxe v zapojených městech (zakládání Dětských zastupitelstev, akce pro mladé ve městě, osvětové akce a kampaně vedené mladými lidmi).

Projektu volně navazuje na předchozí úspěšný projekt Národní sítě zdravých měst „Mládež v akci“, který se setkal s velkým kladným ohlasem ze strany škol i měst a obcí.

Pokračovat ve čtení >

Seminář QUESTING

Autor: SEVER | Rubrika: Aktuality - Královéhradecko, Hledačka nás spojuje, Interpretace krajiny v chráněných územích, Pro veřejnost

Chtěli byste vyzkoušet tvorbu hledačky? Přihlaste se na dvoudenní seminář! 27. – 28. 6. 2014

Seminář se z důvodu malého počtu účastníků přesouvá na ŘÍJEN

10.10.2014 od 13:00- sraz u Stříbrného rybníka (Hradec Králové) na zastávce MHD.

 

Zveme všechny kreativní lidi, kteří si chtějí osvojit metodu questingu, díky níž lze interpretovat přírodně hodnotná místa, zažít společné putování a vytvořit hledačku v přírodním parku Orlice. Můžete se těšit na nové zážitky z říční krajiny, nabyté dovednosti a možná i nová přátelství.

Neznáte metodu questingu? Nevíte, co je to quest? Podívejte se do přiložené pozvánky nebo na www.questing.cz

  • Dne 27. 6. 2014 (Pá) od 12:00 – 17:00 v učebně Střediska ekologické výchovy SEVER, Kavčí plácek, Hradec Králové
  • Dne 28. 6. 2014. (So) od 10:00 – 16:00 – začátek u Stříbrného rybníku v Hradci Králové, pěšky 8 km přírodním parkem Orlice do Krňovic, zpáteční cesta je možná vlakem z Třebechovic pod Orebem

Dvoudenní seminář je zdarma! Drobné občerstvení, čaj a káva zajištěna. Náklady na dopravu a ubytování si účastníci hradí sami.

Provázet Vás bude Mgr. Tereza Hejtmánková a Mgr. Marcela Veselá ze Střediska ekologické výchovy SEVER. Přihlášky zasílejte na email: marcela.vesela@ekologickavychova.cz nebo volejte na +420 739 203 209.

seminar_QUESTING

Pokračovat ve čtení >

Přehoď výhybku, nedívej se na svět černobíle!

Autor: SEVER | Rubrika: Globální výchovou za spravedlivější svět

zemekoule

Zajímají vás globálně rozvojová témata? Jak souvisí chudoba se stavem životního prostředí? Potřebujete inspiraci a nápady, jak tato složitá témata uchopit? V příručce globální výchovy, která vznikla pro potřeby učitelů prvního i druhého stupně základních škol v rámci mezinárodního projektu Global Literacy for a Fairer World! – Globální výchovou za spravedlivější svět!, naleznete řadu jednoduchých lekcí s popisem, doprovodnými materiály, pracovními listy a odkazy na extení materiály, které vám a vašim žákům usnadní hledání odpovědí na složité otázky dnešního propojeného světa a zároveň rozvíjejí klíčové kompetence žáků, především kompetenci komunikativní (čtení textu s porozuměním, vyjadřovací schopnosti, diskuse, vyjádření názorů a argumentace, získávání informací z filmu atd.) Kromě jiného zde naleznete základní popis konceptu “Filosofie pro děti”, s nímž mnohé z lekcí pracují. (Celý příspěvek…)

Pokračovat ve čtení >

Geologie pro všechny česko-polská geologická stezka

Autor: SEVER | Rubrika: Geologie pro všechny - o projektu

SEVER řídí projekt, který bude realizován ve spolupráci se ZŠ Žacléř a polským partnerem Domem tří kultur Parada.

Projekt je zaměřen na vybudování geologické expozice místních hornin v Žacléři a vytvoření

česko-polské geologické stezky. Snahou je vytvořit přeshraniční stezku a nabídnout turistům zajímavá místa v česko-polském příhraničí. Abychom neumísťovali další objekty do krajiny, nebudou na stezce informační tabule. Mapku a informace mohou návštěvníci získat stažením do chytrého telefonu pomocí QR kódu, nebo budou v infocentrech v papírové podobě.

Cílem je podpora šetrné turistiky, zatraktivnit nepříliš známá turistická místa a podpořit přeshraniční turistiku. Neméně důležitý je fakt, že se na celé realizaci podílejí žáci základní školy

a osvojí si tak spoustu znalostí a dovedností v geologii, vytváření a správě webových stránek, spolupráci na projektech, atd.

Projekt je spolufinancován z prostředků ERDF prostřednictvím Euroregionu Glacensis.

 

Pokračovat ve čtení >

Vyhlášena výzva k předkládání projektových žádostí škol zapojených do programu Škola pro udržitelný život

Autor: SEVER | Rubrika: Aktuality - Královéhradecko, Pro pedagogy, ŠUŽ 2012/2013-Aktuality

Nadace Partnerství a Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory – SEVER vyhlašují výzvu k předkládání projektových žádostí škol zapojených do programu Škola pro udržitelný život.
Pro více informací klikněte ZDE

Pokračovat ve čtení >

Webové stránky projektu

Autor: SEVER | Rubrika: Globální výchovou za spravedlivější svět

Výstupy projektu, které prozatím vznikly a budou vznikat i nadále můžete najít na adrese:

http://global-literacy.yolasite.com/

Zde je možné prohlížet prezentace a filmy na téma „Vše o naší škole“ a „Naše škola v krabici“, které vytvořili žáci v České republice, Polsku a Velké Británii.

Dále jsou k dispozici výukové filmy z Ghany vzniklé v rámci projektu.

V současné době vznikají materiály obsahující mnoho aktivit použitelných při začleňování tématu Výchova v evropských a globálních souvislostech. Tyto materiály budou pedagogům k dispozici hned po jejich přeložení, s největší pravděpodobností od května 2013.

Tento projekt je podpořen Evropskou komisí a Českou rozvojovou agenturou.

     

 

Pokračovat ve čtení >

Nákupní košík

Váš nákupní košík je prázdný.
Navštivte náš e-shop!

České hory